Verantwoord omgaan met kerkelijk geld

Ter synode 2016 werd een ingediende motie ‘Groene Kerk’ aangenomen. Hierin worden parochies en staties van onze kerk opgeroepen om materiële stappen te zetten conform het stappenplan van de Groene Kerkenbeweging ten einde mede dragers te worden van deze beweging.

In dit kader wordt graag het symposium Laudatio Si’ en financieel beheer onder uw aandacht gebracht, dat op 22 april gehouden wordt in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Het betreft een symposium over verantwoord omgaan met kerkelijk geld. Voor meer informatie klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 maart 2017