Een nieuwe eerste bisschop en een gearresteerde bisschop in de Iglesia Filipina Independiente

Bisschop Rhee Timbang is tijdens de nationale synode van de Iglesia Filipina Independiente, een Filipijnse zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk, tot nieuwe leidende bisschop gekozen. De titel die hij zal dragen is die van “Obispo Maximo”, Spaans voor “opperste bisschop”; de functie is te vergelijken met die van een aartsbisschop. Timbang staat al langer bekend als één van de leidende bisschopen van zijn kerk, zowel op theologisch gebied als op het gebied van kerkopbouw. In het roerige Mindanao, het grote zuidelijke eiland van de Filipijnse archipel, leidde hij tot dusver het bisdom Surigao. Het bisdom is in de loop van zijn episcopaat steeds kleiner geworden. Wat oppervlakte betreft, tenminste: er zijn een paar keer stukken afgehaald voor nieuwe bisdommen omdat de kerk zo groeide. Timbang zal de functie van “Obispo Maximo” zes jaar lang vervullen als opvolger van de huidige “OM”, Ephraim Fajutagana.

Het nieuws over de verkiezing van Timbang werd overschaduwd door ander nieuws uit Mindanao: de bisschop van Ozamis, Carlo Morales, werd gearresteerd omdat hij op pad geweest zou zijn met de door de overheid gezochte leider van een socialistische verzetsbeweging (New People’s Army). De Iglesia Filipina Independiente is al langer betrokken bij vredesonderhandelingen tussen de socialistische koepelorganisatie National Democratic Front en heeft zich van het gebruik van geweld, zowel door de regering als door de New People’s Army gedistantieerd.

Tekst: Peter-Ben Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 mei 2017