De Brexit van Willibrord. Europese samenwerking in de 7e eeuw

De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg voorbeeld van Europese samenwerking? Of stonden Engeland en het vasteland toen ook al tegenover elkaar?

Op 6 november, de vooravond van zijn kerkelijke feestdag, is deze vraag het onderwerp van het symposium ‘De Brexit van Willibrord’.
De avond begint met een oecumenisch avondgebed in de Domkerk. Daarna verplaatst het programma zich naar de Tilburg School of Catholic Theology. Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor zijn erfgenamen.

Klik hier voor nadere informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 september 2017