Herbronning – nieuwe publicatie in de seminariereeks

Onder de titel Herbronning. 40 jaar bijzondere leerstoel ‘Oude katholieke kerkstructuren’. Bijdragen van het symposium ‘Herbronning’ van 9 december 2016 (Amersfoort/Sliedrecht: Oud-Katholiek Boekhuis/Merweboek, 2017), is deel 58 van de publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie verschenen. Het thema ‘herbronning’ is een centraal gegeven in oud-katholieke theologie: terug naar de bronnen op zoek naar inspiratie voor de theologie van vandaag. Aanleiding voor de bundel vormde het 40 jarig jubileüm van de oud-katholieke leerstoel aan de Universiteit Utrecht. De vier leerstoelhouders tot dusver, Jan Visser, Jan Hallebeek, Angela Berlis en Peter-Ben Smit bieden ieder een bijdrage vanuit hun vakgebieden. Jan Visser over het ‘heilige’ als de bron van religie, Jan Hallebeek over kerkrechtelijke herbronning, Angela Berlis over vergeten (vrouwen)stemmen in de (kerk)geschiedenis, en Peter-Ben Smit over de Bijbel als bron voor theologie. Bij iedere bijdrage zijn van vakgenoten uit binnen- en buitenland opgenomen, zodat de bundel ook een discussie bevat. De lezer is uitgenodigd die zelf ook voort te zetten. De bundel is voor EUR 15 te bestellen in de webshop op deze site.

Abonneés van de Seminariereeks krijgen de bundel natuurlijk met de gebruikelijke korting vanzelf toegestuurd. Wie zich de moeite van het steeds bestellen wil besparen en ook nog een aantrekkelijke korting wil krijgen op de regelmatige publicaties in deze reeks, kan voor een abonnement contact opnemen met dhr. Emile Verhey, e.verhey@okkn.nl. Via zo’n abonnement bouw je vanzelf een bibliotheek oud-katholieke theologie op!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2017