Jacob Spaans overleden

In de vroege morgen van maandag 23 oktober overleed Jacob Spaans in de leeftijd van 78 jaar in een hospice in Amsterdam. Verschillende kwalen speelden zijn gezondheid de laatste jaren zozeer parten, dat hij rond Pasen moest erkennen dat hij niet meer kon voorgaan. Bijkomende ontwikkelingen leidden ertoe dat de bisschop van Haarlem hem op zijn eigen verzoek ontslag uit de geestelijkheid verleende.

Jaap was zeer lange tijd pastoor in onze kerk en heeft ook na zijn emeritaat in vele parochies waargenomen en dienst gedaan. Zijn uitgesproken opvattingen op het gebied van liturgie en priesterschap, kunst en muziek, leverden hem niet alleen vrienden maar ook tegenspraak op. De kerk gedenkt met dankbaarheid zijn trouw en inzet en vraagt God om Jacob genadig te zijn en hem op te nemen in Zijn heerlijkheid.

Op vrijdagavond 27 oktober om 19.30 uur zal de avondwake gehouden worden in de kerk van de HH. Petrus en Paulus, Oosteinderweg 392 te Aalsmeer. Daar vindt de volgende dag om 11.00 uur ook de uitvaart plaats, waarna de begrafenis op het naastliggende kerkhof volgt.

Dirk Jan, bisschop van Haarlem en pastoor van Amsterdam