Een nieuw wij: Utrecht en Uppsala vieren de eenheid

Het wordt een bijzondere oecumenische viering op 20 januari in Utrecht, en u kunt erbij zijn – in de Gertrudiskathedraal om 15.30 uur. De aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén – de eerste vrouwelijke aartsbisschop ter wereld – komt met een delegatie van haar kerk vieren dat de oud-katholieke kerkfamilie en de Zweedse Kerk, lid van de Lutherse Wereldfederatie, volledige kerkelijke gemeenschap met elkaar konden vaststellen. Dat betekent dat ze elkaar als broers en zussen erkennen, leden van één familie. Ze doen dat ondanks alle historisch gegroeide verschillen.


Zo’n erkenning komt in de wereldwijde oecumene niet vaak voor. Daarom bestaat er aanzienlijke oecumenische belangstelling voor deze viering, zowel vanuit de Anglicaanse Kerkgemeenschap, waarmee beiden al langere tijd in communie staan, als vanuit andere bevriende kerken.

In de viering zal Aartsbisschop Antje Jackelén preken – in het Engels, de taal die naast Nederlands, Duits en Zweeds het meeste in de viering zal worden gebruikt. Voorganger is de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, en twee koren zingen de eucharistieviering: het oud-katholiek kathedraal koor en de kinderen van de buitenschoolse koorschool Utrecht.

Wat is de aanleiding? In 2016 kon na een officiële dialoog van meer dan tien jaar (de contacten dateren van lange tijd daarvoor) worden vastgesteld dat elk van de twee kerken in elkaar de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk van Jezus Christus gerealiseerd zien, en dat de continuïteit van de apostolische traditie in beiden bestaat. Dat betekent dat alle ambten en sacramenten wederzijds worden erkend en dat gelovigen in elkaars kerken de sacramenten kunnen ontvangen. Bisschoppen zullen deelnemen aan de handoplegging bij de consecratie van bisschoppen in de andere kerk. Wat de twee kerken in het bijzonder verbindt, is de combinatie van een rijk liturgisch leven met de Eucharistie als het hart, het behoud van de historische apostolische successie, de openstelling van alle ambten voor vrouwen, de decennia-lange inzet voor de oecumene, het besef dat eenheid geen uniformiteit hoeft te betekenen en een open en kritische houding naar de cultuur.

U bent van harte welkom in deze viering!

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 januari 2018

 

Voor een fotoreportage van deze dag: klik hier