Onlangs is het nieuwe nummer van de Internationale Kirchliche Zeitschrift (IKZ) verschenen, het dubbelnummer 3-4 van 2017. De IKZ is het internationale oud-katholieke theologische tijdschrift, dat wordt uitgegeven in Bern, met medewerking van oud-katholieke theologen in andere landen. Vanuit Nederland zitten prof. dr. Peter-Ben Smit en dr. Mattijs Ploeger in de redactie. Dit nummer bevat onder andere de volgende bijdragen:

– Frederic Vobbe, ‘Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in kirchlichen Kontexten und Gewaltprävention’

– Urs von Arx, ‘Formeller Abschluss der Liturgiereform in der Christkatholischen Kirche der Schweiz’

– Peter-Ben Smit & Jan Jorrit Hasselaar, ‘This is My Body: A “Green” Ecclesiology? Old Catholic Mainstream Theology and the “Green Theology” of the Ecumenical Patriarchate in Dialogue’

Behalve deze artikelen bevinden zich in dit nummer meerdere lezingen die van 4 tot 7 oktober 2016 werden gehouden tijdens de conferentie ‘The Pilgrimage of Justice and Peace: An Ongoing Conversation on Catholicity and Globalization’ in Tagaytay op de Filippijnen. Deze conferentie was een vervolg op eerdere consultaties over ‘globalisering en katholiciteit’ die door de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht werden georganiseerd, dit keer inhoudelijk gekoppeld aan het uit 2013 stammende rapport ‘De kerk. Op weg naar een gemeenschappelijke visie’ van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken (bedoeld als een vervolg op het beroemde Lima-rapport uit 1982). In dit dubbelnummer van de IKZ zijn lezingen te vinden van Susan Durber (van de commissie voor Geloof en Kerkorde), William Henn (Rome), Eleuterio Revollido (van de Onafhankelijke Filippijnse Kerk), Francis Gealogo (idem), Andreas Krebs (van het Oud-Katholiek Seminarie te Bonn) und Franz Segbers (van de Duitse Oud-Katholieke Kerk).

Tenslotte vindt u in dit nummer enkele recensies en verschillende berichten in de rubriek ‘Kerkelijke kroniek’, waaronder een positiebepaling van enkele oosters-orthodoxe liturgiewetenschappers die een pleidooi houden voor het diakenambt voor vrouwen in de orthodoxie, alsmede de verklaring van de pelgrimsreis van anglicaanse en oud-katholieke jongeren naar Echternach in 2017. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u een  op dit tijdschrift nemen 

 

Tekst: prof. dr. Angela Berlis (hoofdredacteur)
Nederlandse bewerking: dr. Mattijs Ploeger (redactielid)


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 januari 2018