De Brexit van Willibrord

Willibrord is de ‘apostel der Nederlanden’, maar hij kwam wel van overzee, uit Engeland. Hoe zit het met Willibrord, de kerk en Europese verbondenheid?

Op het symposium “De Brexit van Willibrord” ging aartsbisschop Vercammen hierop in. Zijn bijdrage en die van de andere sprekers, Miriam Jones Adan (promovenda kerkgeschiedenis), Mechteld Jansen (rector PThU) en Gerard Mathijsen OSB (abt Adelbertusabdij), zijn nu beschikbaar in het tijdschrift Perspectief.

Het symposium vond op 6 november 2017 plaats en werd mede gedragen door het Oud-Katholiek Seminarie en de Utrechtse parochie.

U kunt hier beginnen met lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 april 2018