Believer

Op 4 augustus a.s. zendt de EO de documentaire Believer uit. Met deze documentaire sluit de EO aan bij de verklaring van Nederlandse kerken zoals deze ondertekend werd in mei 2011 en waarin het geweld tegen homoseksuelen scherp veroordeeld wordt en veiligheid voor homo’s, ook in kerken, centraal staat. In deze tekst stond te lezen: ‘We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan en is geweld tegen homoseksuelen, in welk opzicht dan ook uit den boze’.

De documentaire is onderdeel van een bredere programmering op NPO3 deze zomer rond het thema “Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder”.

Believer gaat over jonge homoseksuele mannen en vrouwen in de Verenigde Staten en hun worsteling met geloof en hun verlangen om aanvaard te worden. De documentaire laat zien wat uitsluiting door een kerkelijke gemeenschap met jongeren doet. De film roept op tot een veilige kerk voor homoseksuele mannen en vrouwen en is een ontroerend pleidooi voor jonge mensen die kwetsbaar zijn en onze steun verdienen. De film is een goed middel om het gesprek hierover te voeren.

Arjan Lock (directeur EO) zegt: “Het is eigenlijk te verschrikkelijk voor woorden als jongeren zich onveilig voelen in hun kerk, zeker als je weet wat de gevolgen zijn. Bij ons allemaal ligt een verantwoordelijkheid om dit te veranderen. Met de film Believer wil de EO een bijdrage leveren aan het gesprek hierover, niet alleen in kerken, maar ook in moskeeën of andere religieuze gemeenschappen.”

 

Klik hier voor meer informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juli 2018