Lezers in gesprek met auteurs ‘OKKN: Een inleiding’

In het voorjaar van 2018 verscheen ‘De Oud-Katholieke Kerk van Nederland: Een inleiding.’ Nu gaan de auteurs graag met lezers in gesprek over de inhoud. Op 3 en 31 oktober 2018 wordt hiertoe gelegenheid gegeven. U bent van harte welkom!

Op 3 oktober kunt u in gesprek gaan met dr. Remco Robinson, dr. Mattijs Ploeger en prof.dr. Peter-Ben Smit over praktijk, geloofsleer en oecumene. Op 31 oktober gaan drs. Wietse van der Velde, dr. Koenraad Ouwens en prof.dr. Jan Hallebeek graag met u in gesprek over kerkgeschiedenis, liturgie en kerkelijk recht. 

Klik hier voor meer informatie over de avonden die in Haarlem resp. Hilversum gehouden worden. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 augustus 2018