Expositie Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?

Dit jaar is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa met als thema mienskip (gemeenschap). In dat kader organiseren de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging de interactieve expositie Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?. Dit initiatief wordt ondersteund door de lokale lutherse en oud-katholieke gemeente. Immers gemeenschap vorm je door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven.

Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?
De expositie bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop. Haar werk verbeeldt de gedachte werkelijkheid, de geloofde werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Zij laat zien hoe deze werkelijkheden op elkaar ingrijpen of juist niet. Het Lam Gods als symbool van gemeenschap is een belangrijk thema van de expositie.
De bezoeker wordt uitgenodigd gedachten, associaties en beelden te vormen over wat er te zien en te lezen is en deze achter te laten voor de volgende bezoeker. Hij of zij wordt op die manier mede-exposant en deelnemer aan een betekenisvolle gemeenschap.

Oecumenische en hedendaagse kruiswegstatie
Tegelijkertijd met de expositie Mienskip door het Lam wordt een oecumenische kruiswegstatie geëxposeerd. De kruiswegstatie is bijzonder omdat veertien kerken uit Leeuwarden één gemeentelid hebben gevraagd een statie te verbeelden. De veertien staties geven een intense verbeeldingskracht weer.
Deze kruiswegstatie is ontstaan naar aanleiding van de opvoering van de muzikale paasvertelling The Passion in Leeuwarden op Witte Donderdag 2017.

Opening van de expositie
De opening zal verricht worden door priester en geestelijk verzorger Marieke Ridder en ds Marianne van der Meij-Seinstra, voorzitter van de NLVB.
Tijdens de opening van de expositie zal Eveline Jansen, organist van de oud-katholieke kathedraal in Utrecht, een drietal orgelwerken ten gehore brengen. Zij zal daarbij vertellen waarom zij een bepaald werk bij een bepaald kunstwerk heeft gekozen.
Wees van harte welkom op de opening! Wel graag uw komst doorgeven via lamgods@xs4all.nl.

Waar-wat-wanneer?
Plaats: Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 30, 8911 KN Leeuwarden
Opening: Zaterdag 15 september 2018 om 13.30 uur.
Openingstijden: van 15 september t/m 6 oktober 2018 op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 – 17.00 uur.
Workshops: € 7,50 p.p. 5 oktober 2018: 9.30 – 12.30 uur en 19.15 – 22.00 uur.
Workshop voor groepen op afspraak. Info en aanmelden via lamgods@xs4all.nl .

Foto van Annemieke Duurkoop: Angeliek de Jonge

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 augustus 2018