Zout der aarde: het Internationale Oud-Katholieken Congres in Wenen

Met een opening in de open lucht, midden in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, onderschreef de gastvrouw, de lokale oud-katholieke kerk, het open karakter van het kerk-zijn: christenen zijn altijd in dialoog met de wereld, op weg naar een samenleving waarin iedereen thuis is. Tot 23 september zijn zo’n 250 oud-katholieken en belangstellenden uit bevriende kerken bijeen in Wenen, voor het 32ste internationale oud-katholieken congres.

De openluchtviering was indrukwekkend. De bisschop erkende dat de Oostenrijkse kerk bij de Anschluss bij Nazi-Duitsland helemaal niet op die weg zat en de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Hij bracht een eerbetoon aan de slachtoffers van de nazidictatuur op de Judenplatz. Daarna werd het congres officieel geopend in de feestzaal van het oude stadhuis.

De vrijdagochtend is gewijd aan een paneldiscussie over het congresthema met vertegenwoordigers van het boeddhisme, de islam, het jodendom en de christelijke kerken, in de balzaal van de oude beurs. In de namiddag kunnen de deelnemers kiezen uit verschillende workshops die plaatsvinden op verschillende locaties in het centrum van Wenen. In de avond is iedereen uitgenodigd voor een receptie van de burgemeester van Wenen in het stadhuis.

In workshops wil het congres omgaan met de volgende overkoepelende vragen: hoe kunnen wij het zout der aarde zijn? Welke visie op een leefbare wereld delen we met elkaar? Hoe willen we concreet rekening houden met onze verantwoordelijkheid om de toekomst actief vorm te geven? In discussies en workshops zullen de deelnemers omgaan met vragen over sociale rechtvaardigheid, eerlijke bedrijfspraktijken, ecologisch duurzame consumptie en het overwinnen van angsten in de context van een snel veranderende wereld.

Het ochtendgebed vindt plaats in de dominante kerk van Wenen, de rooms-katholieke St. Stephandsdom. De gezamenlijke eucharistieviering van de kerken van de Unie van Utrecht wordt zaterdagmiddag gevierd in de protestantse Opstandingskerk. De aartsbisschop van Utrecht, Dr. Joris Vercammen, gaat hierin voor. Het congres eindigt zaterdagavond met een evenement in de Rathauskeller.

Op zondag worden de deelnemers van harte uitgenodigd om de zondagsmis mee te vieren in een van de oud-katholieke parochies van Wenen.

Het Internationale Oud-Katholiekencongres vindt elke vier jaar plaats en heeft het karakter van een internationale oude katholieke kerkendag. Het vorige congres vond in Utrecht plaats in 2014.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 september 2018