Gemeenschap zonder grenzen proeven: Eucharistie op de kaart gezet

In een nieuwe bundel, ‘Rondom de tafel’ staat de maaltijd in liturgisch verband centraal. Hoe zit het met de eucharistie als maaltijd? Wat is nu de verhouding tussen een ‘gewone’ en een ‘liturgische’ maaltijd? Zestien theologen uit de breedte van de oecumene denken hierover na. Onder hen ook Mattijs Ploeger, Remco Robinson en Peter-Ben Smit.
Ploeger gaat genuanceerd in op de manier van vieren aan een tafel of een hoogaltaar en benadrukt onder meer dat een maaltijd zijn karakter ook krijgt door de gebeden die erbij gesproken worden. Robinson presenteert een empirisch instrument om de ervaring van gemeenschap bij mensen die eucharistie vieren na te gaan. We zeggen wel dat eucharistie voor gemeenschap zorgt, maar is dat ook te ervaren? Smit gaat in op Paulus’ opvatting over de eucharistie en laat zien hoe het lichaam uitgangspunt is voor de theologie – verrassend, omdat Paulus vaak als lichaamsvijandig gezien wordt.

Bij de presentatie aan de Protestantse Theologische Universiteit sprak ook bisschop Schoon en vond: ‘Een normale maaltijd is nooit de ruime gemeenschap die de kerk wordt op zondag. Vrienden kies ik, op zondag proef ik de gemeenschap zonder grenzen’.

In het Nederlands Dagblad verscheen een interview met Peter-Ben Smit, ‘Iedere maaltijd barst van de rituelen,’ en het Reformatorisch Dagblad versloeg de boekpresentatie. Een uitvoerige recensie verscheen op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Het boek is uitgegeven als: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijdvieren in liturgische contexten (Berne: BerneMedia, 2018) en verkrijgbaar in de (elektronische) boekhandel.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 oktober 2018