Geslaagd internationaal oud-katholiek jongerencongres in Wenen

Op donderdag 20 september arriveerde een groep van tien jongeren onder begeleiding van o.a. onze jongerenpastores Erna Peijnenburg en Michael van den Bergh in Wenen om deel te nemen aan het Internationaal Oud-Katholieken Congres. Na een lange treinreis werd de groep hartelijk ontvangen door Samuel, de jongerenpastor van Oostenrijk, en een assistent. Assistent Albert begeleidde de groep door het spinnenweb van tram- en metroverbindingen in de stad naar het hostel waar de oud-katholieke jongerengroepen van diverse landen verbleven. Tegen het eind van de middag vertrokken alle deelnemende groepen (Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland en individuele deelnemers uit omliggende landen) naar de openingsbijeenkomst van het ‘hoofdcongres’ gevolgd door het eigen avondprogramma in de kerk van St. Florian. Dit programma was vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen. 

Op vrijdag 21 september werd de dag geopend met een ochtendgebed waar direct de toon gezet werd voor het thema van het congres: “Zout der aarde”. Onder leiding van pastor Samuel werd gezongen bij de gitaar. De kennismakingsbijeenkomst bleek succesvol geweest: de jongeren uit de diverse landen zaten kris kras door elkaar en tot verbazing van velen sprak bijna iedereen Engels. Na het ontbijt vond de Raddle Selfie Rally plaats: de jongeren maakten in het centrum van de stad in groepjes verschillende opdrachten. Voor de lunch werd aangesloten bij het ‘hoofdcongres’. Hierna vertrokken de jongeren naar St. Salvator voor hun eigen middagprogramma met workshops, geleid door enkele jongerenpastors en gastsprekers. De thema’s van de workshops waren Singing, Bibleworks, Refugees and hospitality en Poverty. 
Na de workshops volgde een eigen jongereneucharistie waarin de Oostenrijkse bisschop Lederleitner voorging. Het muziekteam onder leiding van Samuel verzorgde de (moderne, Engelstalige) muziek. Lezingen en voorbeden werden verzorgd door de jongeren zelf. De bisschop preekte kort en helder. Een moment om nooit te vergeten was de vredeswens waar de jongeren uitbundig rondgingen en de tijd namen om iedereen persoonlijk de hand te schudden.
Aan het eind van de middag sloten de jongeren zich aan bij een receptie in het stadhuis, aangeboden door de burgemeester van Wenen aan alle deelnemers van het congres.


Zaterdag 22 september vertrokken de jongeren na het ochtendgebed en ontbijt naar de Wiener Prater, de kermis aan de rand van de stad. Hier ontmoetten zij bisschop Dirk Jan Schoon van Haarlem en zijn vrouw, die de jongeren vergezelden in het reuzenrad dat een prachtig uitzicht gaf over de stad en direct een goed beeld van alle attracties op de Prater. Na het reuzenrad volgden de achtbanen, spookhuizen en een lekker frietje met mayonaise. Na deze lunch was het tijd voor de sloteucharistieviering van het congres die in de lutherse kerk gehouden werd omdat de oud-katholieke kerken in Wenen niet genoeg ruimte konden bieden aan de vele deelnemers van het volwassenen- en jongerencongres. Voorganger in de slotviering was aartsbisschop Joris Vercammen. Alle bisschoppen van de Unie van Utrecht en nog veel andere hoogwaardigheidsbekleders vierden mee vanuit de Altaarruimte. In het welkomstwoord werden de deelnemers van het jongerencongres in het bijzonder welkom geheten, wat resulteerde in een luid applaus van de volwassenen. Enkele jongeren verzorgden de voorbeden tijdens de viering.
Na de viering kwam het initiatief vanuit de groep om met de Nederlandse bisschoppen op de foto te gaan. Alle jongeren stonden samen met de bisschoppen op de trap, omringd door de jongerenpastors en supervisors. Een mooi teken van hoop: niet alleen voor de toekomst van de kerk, maar ook het heden! Zoals verwoord werd door een van de Engelse deelnemers: “We are not the future, but the present!”. Met andere woorden: jongeren horen er nu ook bij, niet om straks als volwassenen de kerk te bevolken.
De avond werd afgesloten met een eigen jongerenmaaltijd in de oud-katholieke parochiekerk in het 15district, verzorgd door vrijwilligers van deze parochie. Om de avond echt af te sluiten werd in de kerk gezongen en gebeden en gaven alle vijf jongerenpastors aan iedere deelnemer een persoonlijke zegen.

Zondagochtend 23 september werden de Nederlandse jongeren en hun begeleiders uitgezwaaid door enkele deelnemers van de andere landen. Deze keer werd snel afscheid genomen, om de tranen achterwege te laten! Het afscheid op zaterdagavond was namelijk al intens en emotioneel geweest voor veel deelnemers. In de avond kwam de Nederlandse groep moe maar voldaan in Utrecht aan. De Nederlandse jongeren verheugen zich nu op hun reünie die plaats zal vinden op 17 november a.s.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 oktober 2018