Willibrord: Missionair of Radicaal’

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie organiseert voor de derde keer op initiatief van prof. dr. Peter-Ben Smit (VU) en dr. Anton ten Klooster (Tilburg School of Catholic Theology) een symposium met een verrassende blik op Willibrordus, de apostel van de Lage Landen. Dit jaar bent u op 7 november welkom.

Het thema Missionair of radicaal? zet niet alleen een prikkelend vraagteken achter onze vanzelfsprekende beelden over de geschiedenis van de kerstening van onze streken, maar refereert natuurlijk ook naar de actualiteit van geradicaliseerde gelovigen of religieuze tradities die de vleugels uitslaan of culturen die zich juist bedreigd voelen.

De geschiedenis zal niet herschreven worden maar onze (voor)oordelen zullen ongetwijfeld een kritische spiegel voorgehouden krijgen.

Er zijn twee sprekers: Alex van Galen, scenarioschrijver & Sven Meeder, historicus.

Drs. Alex van Galen studeerde literatuurwetenschappen en werkt in de wereld van de film. Hij is scenarioschrijver van Rozengeur en Wodkalime en Michiel de Ruyter. Hij tekende ook voor het scenario van de film Redbad. De legende. In de film spelen zowel Willibrord als Bonifatius een rol. In de film bestaat tussen hen een soort leermeester – leerling relatie. De door de wol geverfde realist Willibrord, die dwang niet schuwt, en de idealist Bonifatius, voor wie de boodschap van de naastenliefde alleen door de weg van vrede verspreid kan worden.

Dr. Sven Meeder (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij doet onderzoek naar de wisselwerking tussen identiteit, geleerdheid en politiek in de vroege middeleeuwen. Samen met Eric Goosmann schreef hij Redbad. Koning in de marge van de geschiedenis (Spectrum, Houten, 2018).

Aan het slot van de avond zal het boek Willibrord door de eeuwen. Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen (Berne Media, Berne, 2018) gepresenteerd worden.
Een recentie van Dagblad Trouw is lovend: “‘Willibrord door de eeuwen’ is een glanzend voorbeeld van hoe een conflict eeuwenoude patstellingen kan doorbreken en tot toenadering kan leiden. De bijdragen nodigen uit om rustig naar elkaar te luisteren, ook als de schrijver niet van uw eigen stal is. Een bundel van hoog niveau, wetenswaardig, op de juiste momenten relativerend, goed leesbaar en inderdaad inspirerend. Vijf vette sterren dus.”

Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan de oecumenische vesperviering die net als voorgaande edities aan het symposium voorafgaat. De viering zal gehouden worden in de Domkerk.

Vanaf de Domkerk is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de locatie van het symposium.

Deelname kost € 10,-. U ontvangt dan een exemplaar van de bundel ‘Willibrord door de eeuwen’.
Opgeven kan via deze link

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 november 2018