Ontmoetingsdag Oecumenisch en orthodox in deze tijd

Op 16 februari vindt in het congrescentrum In de Driehoek in Utrecht een bijzondere dag van het Overleg Episkopale Kerken plaats. Hoofdspreker is aartsbisschop Job Getcha, vertegenwoordiger van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Welke relatie streven de orthodoxe kerken na met de rest van de christelijke wereld? Hoe kunnen wij leren van de rijkdom van de orthodoxe spiritualiteit als het gaat om de vragen van vandaag? Welke wegen wijst het pan-orthodoxe concilie dat in 2015 plaatsvond op Kreta? Een goed in de materie ingevoerd oecumenisch panel (de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, die als waarnemer op Kreta aanwezig was; Geert van Dartel, secretaris van de rooms-katholieke vereniging voor oecumene, en de protestantse oecumenicus ds. Margarithe Veen) zal op zijn referaten, waarin hij documenten van Kreta presenteert, reageren.

In het middagprogramma spreken onder meer zr. Hildegard Koetsveld van de Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout, die werk van de toonaangevende orthodoxe bisschop Zizioulas in het Nederlands vertaalde, en de protestantse predikant dr. Jaap van Slageren die in gesprek is met Mor Polycarpus, bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk in ons land, en daarover een boek publiceerde.

Lezingen worden afgewisseld met gesprekken en muziek. Dagvoorzitter is de rector van het oud-katholiek seminarie, Dr Mattijs Ploeger. De  entreeprijs (inclusief lunch) is 10 euro. Opgave bij Marina van der Waag via: secretarisoek@gmail.com, graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk op 8 februari.

Inloop en registratie vanaf 10.00 uur, aanvang 10.30 uur. Er is ook de mogelijkheid de lauden mee te bidden vanaf 09.30 uur in de oud-katholieke Gertrudiskathedraal, naast de Driehoek. Daarna staat dan de koffie klaar. Na afloop van het programma worden om 15.00 uur in de kathedrale kerk orthodoxe Vespers gezongen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 februari 2019