Seminariescriptie pastoor Louis Runhaar in de Internationale Kirchliche Zeitschrift

Aan het Oud-Katholiek Seminarie studeren studenten op niveau af. Als artikel verscheen onlangs (een bewerking van) de seminariescriptie uit 2014 van pastoor Louis Runhaar. Hij schrijft daarin over een geestverwant van oud-katholieke theologie, de Amerikaanse Lutheraan Robert W. Jenson. Het artikel geeft een goede indruk van diens denken en laat zien hoe de manier van theologie bedrijven in de Oud-Katholieke Kerk heel goed past bij het denken van theologen van elders. 

Runhaars bijdrage verscheen in het jongste nummer van het (oud-katholieke) theologische tijdschrift Internationale Kirchliche Zeitschrift (www.ikz.unibe.ch). In dit nummer komen ook andere thema’s aan bod. De Anglicaanse theoloog Charlotte Methuen schrijft over het beroep op de Reformatie in de Brexitdiscussie; kerkhistorica Daniela Müller schrijft over de Katharen en hun weergave in de kerkgeschiedenis, er is een bijdrage over nieuwere ontwikkelingen in de Assyrische kerk en de ‘Kirchliche Chronik’ gaat onder meer in op 70 jaar Wereldraad van Kerken.

Door: prof. dr. Peter-Ben Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 januari 2019