Eerste vrouwelijke bisschop IFI

21 jaar geleden voerde de Iglesia Filipina Independiente de wijding van vrouwen tot het ambt in. Op 6 februari werd de eerste vrouwelijke bisschop verkozen, pastoor Emelyn Dacucuy uit Batac, als bisschop van het bisdom met dezelfde naam.

Dacuycuy hoort bij de eerste generatie priesters van haar kerk. Ze belichaamt een combinatie die voor deze Filipijnse zusterkerk kenmerkend is. Als pastoor werkt ze aan kerkopbouw, gaat voor in de liturgie, en zorgt voor een goed pastoraat voor haar parochianen. Tegelijkertijd benadrukt ze maatschappelijk getuigenis, zet zich in voor de rechten van minderheden, of het nu vrouwen of kleine boeren zijn en protesteert tegen een klimaat van wetteloosheid in haar land. Dat heeft een prijs – ze heeft vaker met bedreigingen te maken gehad. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 februari 2019