Pilletje tegen de eenzaamheid?

Haarlemse bisdomdag in Alkmaar op 12 oktober

Eenzaamheid is een probleem voor steeds meer mensen in de maatschappij. Vooral ook jongeren. Bij die laatste groep sta je vaak voor een raadsel: hoe komt het nu dat iemand van 20, die kan gaan en staan waar hij of zij wil, er maar niet toe komt om het huis uit te gaan om samen met anderen leuke dingen te doen?

Er is al veel uitgezocht en er gebeurt al veel in de samenleving om hier iets aan te doen, maar toch blijft het ook een taboe: niemand vertelt graag in een groepje mensen dat zij of hij eenzaam is.

Kunnen wij als kerk iets doen?

Jazeker, zeggen allerlei mensen van buiten de kerk die zich met eenzaamheid bezighouden.

De kerk is vaak een veilige plek waar niets hoeft en je geaccepteerd wordt zoals je de drempel van het gebouw overstapt. Dat is voor veel mensen binnen de kerk haast gewoon, maar buiten de kerk is het bijzonder.

De bisdomsdag van dit jaar wordt natuurlijk een dag waarop we elkaar ontmoeten en de hele dag de tijd nemen om te beseffen dat we iets met elkaar te maken hebben in het bisdom.

Het thema brengt ook ontmoetingen met mensen buiten de kerk met zich mee. Er komen mensen vertellen over de achtergronden van eenzaamheid en over wat wel helpt en wat niet. Pastoor Koenraad Ouwens laat in een korte beeldende presentatie zien dat de problematiek diepere oorzaken heeft en in de middag gaan we zelf aan de slag.

De dag wordt besloten met een eucharistieviering en een borrel.

Voor jongeren is er een apart programma dat ook samen zal worden georganiseerd met oud-katholieke jongeren uit Zwitserland, die rond 12 oktober ons land bezoeken. Dus spreek je al (een beetje) Duits of Engels, en ben je niet ouder dan 21? Meld je dan aan bij Erna Peijnenburg via mail naar erna.peijnenburg@okkn.nl.

 

Zaterdag 12 oktober 10.00 – 16.30

Thema: Pilletje tegen de eenzaamheid?

Nassaulaan 43 te Alkmaar.

Aanmelden voor de bisdomdag via mail naar pastoor Age Kramer: age.kramer@gmail.com

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 augustus 2019