Water in tijden van klimaatverandering

Op 6 november organiseert de Vrije Universiteit een symposium met als thema ‘water in tijden van klimaatverandering’. In toenemende mate behoren water en klimaatverandering tot de meest urgente vraagstukken waar samenlevingen mee geconfronteerd worden, zoals stijging zeespiegel, bodemverzakking, en te veel en te weinig regenval. Op verschillende manieren en in verschillende contexten zal onze omgang met water cruciaal zijn om onze gezamenlijke wereld leefbaar te houden. Vragen rondom water en klimaat zijn volgens Oecumenisch Patriarch Bartholomeüs, spiritueel leider van 300 miljoen Orthodoxe christenen, niet alleen natuurwetenschappelijk, economisch of politiek van aard, maar vragen om een verandering van onderliggende waarden. Het symposium van de Vrije Universiteit tracht dit onderwerp bespreekbaar te maken door middel van al deze dimensies waarbij georiënteert wordt op een perspectief van hoop in plaats van doemscenario’s.

Tijdens het symposium wordt gekeken naar water als bedreiging, water als levensbron en water als reiniging – drie thema’s waar de interactie met zingeving invoelbaar wordt. In het bijzonder wordt de focus gelegd op deze thema’s in de stedelijke gebieden van Jakarta, Kaapstad en Amsterdam. Kaapstad was onlangs de eerste grote stad die bijna zonder drinkwater zat. Jakarta is de snelst zinkende stad ter wereld, en Amsterdam is één van de laagst liggende hoofdsteden onder zeeniveau. Het symposium analyseert deze gebieden op een viertal niveaus: natuurwetenschap, economie, politiek en religie. Patriarch Geheel in lijn met Sustainable Goal 17 (partnerschap) en de theologie van de Patriarch beoogt het symposium samenwerking te stimuleren tussen steden, overheid, bedrijfsleven, religieuze gemeenschappen, jongeren, NGOs en academie.

De openingssessie op 6 november – met bijdragen van jongeren, Patriarch Bartholmeüs, Jeroen Aerts (professor watermanagement), CEO Pieter van Oord, kardinaal Turkson en Iyad Abumoghli (Verenigde Naties) – zal gehouden worden in de aula van de Vrije Universiteit om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven erbij aanwezig te zijn.

Voor meer informatie en inschrijving: www.vu.nl/watersymposium

Het symposium is een samenwerking van Oecumenisch Patriarchaat, Vrije Universiteit, Amsterdam Sustainability Institute, ABN AMRO, Cordaid, DSTS, Van Oord, Stad Amsterdam, Amsterdam International Water Week, VUvereniging, Nuffic NESO, Blue Deal, NWB Fonds, Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations, VNO NCW en de Verenigde Naties.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 oktober 2019