Erfgoeddag voor pastores en kerkbesturen

Onze kerk heeft een rijk bezit aan kerkelijk erfgoed. Niet alleen in het museum, maar ook In heel veel parochies zijn schilderijen, vaatwerk, beelden en textiel te vinden uit de 17t/m de 20e eeuw en soms nog ouder.  Dat is enerzijds een vreugde, maar ook een zorg voor beheer en behoud en het brengt ook kosten mee voor restauraties en vraagt om kennis hoe hiermee om te gaan.

Dankzij een overeenkomst tussen de kerk en het Museum Catharijneconvent is al enige jaren drs. Richard de Beer actief als consulent/conservator voor het oud-katholiek erfgoed.  Een van zijn belangrijkste taken is het opnieuw en volledig inventariseren van het erfgoed in de parochies en deze inventarissen digitaal beschikbaar maken. Een groot aantal parochies beschikt inmiddels al over een digitale inventaris, die met een speciale link èn een unieke sleutel op de website van het museum bereikbaar is. Deze inventarissen zijn niet alleen leerzaam vanwege de informatie over de objecten, maar ook nuttig om te controleren of de inventaris nog volledig aanwezig is. 

Om de kerkbesturen wat vertrouwder te worden met de mogelijkheden van de digitale inventaris, de rubriek ‘Vraag en aanbod’ en andere onderwerpen, is er een erfgoedmiddag belegd op 26 oktober 2019 in Museum Catharijneconvent.
Aan de dag zijn geen kosten verbonden. We zijn het museum zeer erkentelijk dat het deze dag mogelijk wil maken en ook voor de inbreng van de diverse medewerkers.

Er is enige beperking aan het aantal deelnemers voor deze dag, daarom verzoeken wij u graag u van te voren te willen opgeven vóór 19 oktober a.s.  Dat kan per email: e.verhey@okkn.nl 

PROGRAMMA ERFGOEDMIDDAG MUSEUM CATHARIJNECONVENT  26 OKTOBER 2019

 13.00 – 13.30 uur: Ontvangst met koffie / thee

 13.30 – 13.40 uur: Welkom door voorzitter OKM

 13.40 – 14.00 uur: Woord van welkom door Marieke van Schijndel, directeur MCC

 14.00 – 14.30 uur: Kerkcollectie Digitaal: het nieuwe digitale registratiesysteem voor kerkelijke collecties.

 14.30 – 15.00 uur: Bevindingen en ervaringen na zes jaar bezoeken van en werken voor de parochies door Richard de Beer. 
 15.00 – 15.15 uur: Vraag en Aanbod: herbestemming van overtollige objecten uit en in de kerken. 
 15.15 – 16.15 uur: Rondleiding over de vaste tentoonstelling van het museum met nadruk op de objecten uit het Oud-Katholiek Museum o.l.v. Richard de Beer

 16.15 – 17.00 uur: Borrel