Een brutaal verhaal: het kerstverhaal verdiept

Kerst is populair van kerstdiner tot kerk. Maar wat vieren we eigenlijk? Het boek Verdiep je in het kerstverhaal laat zien hoe ongehoord de verhalen over Jezus’ geboorte zijn. ‘Het kerstverhaal zet alle vanzelfsprekendheden op hun kop’, zegt auteur Peter-Ben Smit. Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert dit boek met een lezing en concert op 26 november in Amsterdam.

‘Neem alleen al het woord evangelie’, zegt Smit. ‘Dat werd destijds gebruikt voor proclamaties van de keizer in Rome. Maar de evangelisten gebruiken dit woord voor het verhaal van een aan het kruis gestorven Joodse man. Of neem de goddelijke oorsprong van de zwangerschap van Maria. De Romeinen hadden ook zo’n verhaal, maar dat sloeg op keizer Augustus. Dat Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes het verhaal over Jezus op deze manier vertelden getuigt van enorm lef.’

Kracht en zwakheid

God laat de geboorte van Jezus verlopen via een ongewenste zwangerschap van een arm, ongetrouwd meisje van een jaar of 14, 15. Ook dat maakt grote indruk, vindt Smit. ‘Grote – goddelijke – kracht – manifesteert zich kennelijk in zwakheid en niet via succesverhalen. Dit verhaal houdt ook ons een spiegel voor, met de grote sociale en politieke uitdagingen van onze tijd.’  

Lezing en concert

Het boek nodigt uit om het kerstverhaal met een frisse blik te bekijken. Op 26 november geeft Peter-Ben Smit er een korte lezing over. Aansluitend zingt het VU Kamerkoor Hugo Distlers Weihnachtsgeschichte. Daarin klinken opnieuw de oude evangelieteksten .

Lezing en concert vinden plaats in de Oud-Katholieke kerk in Amsterdam, Ruysdaelstraat 39. Om 19.45 is de zaal open, om 20.00 start het programma. De toegang is gratis, tickets zijn te bestellen via www.bijbelgenootschap.nl/concert