Tekens van hoop

De Kerk gaat door

Noodgedwongen kiest zij tijdelijk andere vormen om het geloof te vieren en de naasten te dienen. Nu het in de strijd tegen het coronavirus even niet mogelijk is om als groepen mensen samen te komen, bieden naast de telefoon ook de sociale media uitkomst in het trouw blijven aan kerntaken van de kerk.

Het gebed gaat door

De bisschoppen van onze kerk gaan samen met een cantor en organist voor in de vieringen van de zon – en feestdagen. Op de site staat vermeldt hoe iedereen deze diensten thuis online mee kan vieren.

Ook het dagelijks gebed gaat natuurlijk door. Op Facebook zijn drie pastoors gestart met een experiment rond het dagelijks bidden van het ochtend – en avondgebed, en de dagsluiting. Hieronder staat er meer over.

Facebook livestream van het dagelijks gebed

In deze onwerkelijke tijd experimenteren de pastoors Victor Scheijde, Erna Peijnenburg, Rudolf Scheltinga en Louis Runhaar op Facebook met een dagelijkse livestream van vier gebedsmomenten uit hun parochiekerk:

 • ochtendgebed om 09:00 uur vanuit Amersfoort
 • middaggebed om 13.00 uur vanuit Alkmaar
 • avondgebed om 19:00 uur vanuit Hilversum
 • dagsluiting om 22:00 uur vanuit Egmond aan Zee

Wie bij het bidden graag wil meelezen kan het morgengebed en het avondgebed vinden via de app ‘Getijdengebed’ of op de website https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/ (u moet zich hier wel even registreren). De dagsluiting bestaat uit een Taizélied, gevolgd door een korte tekst of gebed.

Een gebedssnoer via WhatsApp

In de parochie Alkmaar maakt men gebruik van een parochie-groepsapp. Op initiatief van een van de kerkmeesters is in de parochie-groepsapp een ‘gebedssnoer’ gestart. Iedere dag schrijft iemand een kort gebed en plaatst dat in de groepsapp. Het zijn stuk voor stuk prachtige gebeden en ze komen van onvermoede kanten. Een mooi initiatief om elkaar te inspireren en ondersteunen en elkaar tegelijkertijd op een andere manier te leren kennen.

Het omzien naar elkaar gaat door

In de parochies Rotterdam en Amersfoort is men gestart met belrondes en de ervaringen zijn positief. Mensen zijn blij met het contact, anderen zijn blij hun steentje te kunnen bijdragen. En wat blijkt is dat niet alleen ouderen, maar ook jongeren behoefte kunnen hebben aan een gesprek.

Een handreiking hoe dit kan worden gestart:

Inventariseren

 • Bepaal wie deze actie gaat coordineren.
 • Maak een lijst van mensen van wie u zelf denkt dat ze behoefte zouden kunnen hebben aan contact (ouderen, zieken, alleenstaanden). Bel hen en vraag of ze er prijs op stellen gebeld te worden (en als u ze toch spreekt: of ze praktische hulp nodig hebben).
 • Overweeg ook een bredere oproep te plaatsen; soms komt de vraag uit onverwachte hoek.
 • Maak een lijst met vrijwilligers die willen deelnemen aan de belrondes. Dit kunnen mensen zijn van bijv. een pastorale werkgroep of het kerkbestuur, maar denk ook na over het peilen onder andere parochianen wie hier aan mee zou willen werken.

Taakomschrijving

 • De vrijwilligers bellen namens de kerk maar zijn geen pastor. Het gaat om sociaal contact en niet om pastorale hulp. Vraag de vrijwilligers wanneer zij signaleren dat er behoefte is aan pastoraal contact dit door te geven aan de coordinator of de pastoor.
 • Niet iedereen begint even gemakkelijk een gesprek. Denk na over mogelijke gespreksonderwerpen en reik deze de vrijwilligers aan (hoe gaat het met u, komt u de dag goed door, hoe is het met de kinderen, hoe zit het met de boodschappen).

Organiseren

 • Stel een schema op waarin de vrijwilliger wordt gekoppeld aan iemand uit de doelgroep.
 • Denk na over vaste belmomenten – bijvoorbeeld iedere dinsdag en vrijdag. Het is fijn als er regelmaat zit in de contactmomenten. Dat kan houvast bieden.

Contact onderhouden via de parochiewebsite

Om te voorzien in de behoefte die is ontstaan door het wegvallen van de kerkdiensten en het contact tussen parochianen en pastoor, zal, ter bemoediging en ter overweging, in de parochies Dordrecht en Gouda elke week op de website door de pastoor een pastoraal stukje worden geplaatst. De tekst zal uitgaan van de lezingen en gebeden van de komende zondag en passen bij de tijd die we doormaken. Ook de lezingen van de zondag en het gebed van de dag met daarbij een passende foto komen op de website te staan.

De komende weken wil het kerkbestuur u laten weten
dat u in deze periode niet alleen bent.

De maatregelen om verspreiding
van het Corona-virus tegen te gaan
bindt mensen noodgedwongen aan huis
maakt contacten onderling moeilijk
en doet kerken, scholen en bedrijven sluiten.

De band die wij met elkaar hebben
is echter sterk genoeg om dit te doorstaan,
dankzij de gebeden die de Kerk
eeuwenlang heeft gebeden in tijden van nood
en dankzij de gave van de heilige Geest
die de Here God geeft uit genade
aan zijn geliefden

Daarvan mogen de teksten getuigen
die wekelijks op de website zullen worden geplaatst
ter bemoediging en ter overweging.

   Parochie Dordrecht
namens het kerkbestuur,

   Pastoor Henk Schoon

zie ook: https://dordrecht.okkn.nl/pagina/941/lezingen_4de_zondag en
https://dordrecht.okkn.nl/?b=944

Voor jongeren – ‘een half uurtje met jongerenpastor Michael’

Nu de bijeenkomsten van ‘jonge oud-katholieken’ niet door kunnen gaan, is gekozen voor een digitaal alternatief. Jongeren kunnen de komende tijd elke vrijdagavond van 19.15-19.45 uur de livestream “Een half uurtje met Michael” volgen. Het is een besloten livestream waar jongeren zich via een appje voor kunnen aanmelden bij jongerenpastor Michael (0642266098). Ze krijgen dan een link, waarmee ze de stream kunnen openen. In het chatvenster kunnen jongeren op elkaar en op de stream reageren. In een half uurtje worden nieuwtjes besproken, een thema en is er een kort gebedsmoment.

Palmtakjes ’thuisbezorgd’ of ‘af te halen’

Zondag 5 april vierden we Palmpasen. Helaas konden we elkaar niet ontmoeten en moest het ter plekke ontvangen van een gewijde palmtak achterwege blijven. In veel parochies werden derhalve initiatieven ontplooit om zondag of kort daarvoor of daarna de palmtakken toch aan parochianen ‘uit te reiken’.

In de parochies Haarlem en IJmuiden zal de palmtak vergezeld gaan van een flyer met daarin o.a. het evangelie van Palmzondag en informatie over historie en gebruik van de Palmpasen takjes. De maker is graag bereid het bestand hiervan met anderen te delen. Mocht u dat willen, laat u dat dan weten via buro@okkn.nl. Dan brengen wij u met elkaar in contact.

In de parochie Alkmaar zal pastoor Peijnenburg zaterdagmiddag (tijdens het middaggebed in de livestream – zie boven) palmtakjes wijden die op zondagmiddag door parochianen kunnen worden opgehaald. Ze hebben dat als volgt bekend gemaakt:

De kerk is open en in de kerk staat een mand met de (gezegende) palmtakjes. U kunt door de voordeur naar binnenlopen, een palmtakje uit de mand nemen (of meer, als u voor anderen meeneemt) en de kerk verlaten via de uitgang bij de Laurentiuskamer, en dan door de steeg weer weglopen. Er wordt toezicht op gehouden dat er steeds slechts één persoon tegelijk in de kerk is en de voorwaarde is dat u ook buiten echt goed afstand van elkaar houdt.
Mocht u niet zelf langs kunnen komen of willen komen, laat u het dan weten, dan bezorgen we een palmtakje bij u thuis.”

Paaskaarsen ’thuisbezorgd’

Met Palmpasen werden op verschillende plekken palmtakjes gewijd en daarna thuisbezorgd of was er de mogelijk ze af te halen. In de parocihes Haarlem en IJmuiden krijgt deze actie met Pasen een vervolg. Er zullen kaarsen worden gewijd die naar de parochianen gebracht zullen worden. De kaasren zullen vergezeld gaan van een flyer met daarin de evangelie van Pasen en een verhaal over het licht. De maker is (wederom) graag bereid het bestand hiervan met anderen te delen. Mocht u dat willen, laat u dat dan weten via buro@okkn.nl. Dan brengen wij u met elkaar in contact.

Medidatiemomenten in de Goede Week

Vanuit de parochie Hilversum:

“Deze Goede Week is er vanuit de Hilversumse parochie iedere dag een meditatiemoment via YouTube mee te maken. Zo volgen we samen een man op zijn weg door Jeruzalem. Met tekst en beeld uit het ‘Intercity bestemming Pasen’-project. Ook worden, verdeeld over vier avonden, de namen genoemd van alle parochianen en vrienden van de parochie. Zo blijven we een beetje bij elkaar in tijden van isolement. Vrijdagmiddag om 15.00 uur vertonen we beelden bij de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt, uitgevoerd door het Weens Kamerkoor o.l.v.Johannes Prinz. Zaterdagavond om 19.00 is er een kleine ‘Paaswake’ voor de kinderen, waarin de paaskaars van de kinderkerk (eindelijk) wordt ontstoken. Wees hartelijk uitgenodigd om mee te doen!. De eerste twee afleveringen, van Palmpasen en de maandag van de Goede Week vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=60L7S-rljLE en https://www.youtube.com/watch?v=Ppcm9uZF6Sw.

De link van dinsdag: https://youtu.be/LiNNTHqVc2E