Bisschoppen gaan voor in online eucharistieviering

(laatste update: 28.05.2020 – 09.50 uur
volgende livestream: zondag 31 mei – 10.00 uur)

Voor de preek van de viering van 24 mei klik hier.

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.

Als onderdeel daarvan vierden de aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, de zondagen tot en met de eerste zondag van Pasen, samen eucharistie vanuit de oud-katholieke kerk van de H. Georgius in Amersfoort. De bisschoppen werden bijgestaan door een organist en een cantor.

Op de zondagen van Pasen tot en met Pinksteren en op Hemelvaartsdag zal één van de bisschoppen voorgaan, geassisteerd door een pastoor uit het andere bisdom en door een organist en een cantor.


Vieringen via YouTube Live

De vieringen zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken.

Via onderstaande link (=afbeelding onder ‘komende zondagen’) krijgt u toegang tot de livestream.

Als u op de link klikt verschijnt een zwart scherm met daarin de tekst ‘Video niet beschikbaar’ en daaronder ‘Bekijk deze video op YouTube‘. Door op die laatste onderstreepte tekst te klikken wordt u doorgestuurd naar YouTube Live waar u de livestream kunt volgen.

U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: ‘vieringen oud-katholieke kerk van nederland’), ook op uw digitale TV. Op YouTube kunt u zich abonneren op het kanaal ‘Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland’. Zo kunt u de komende weken de vieringen daar eenvoudig terugvinden.

Wij hopen dat velen van u meevieren om zo gestalte te geven aan de gemeenschap van de kerk, die zich verbonden door de heilige Geest voorbereidt op de viering van Pasen.

Tips voor het meevieren van een online eucharistieviering


Komende zondagen

De viering van komende zondag 31 mei begint om 10.00 uur.

Het liturgieboekje voor deze viering kunt u hier downloaden.

Als u hem niet kunt of wil printen, kunt u de download ook eenvoudig vanaf een tweede scherm (telefoon, ipad o.i.d.) bekijken; download u het in dat geval op het tweede apparaat.

‘Thuis-collecte’

Collecte voor uw eigen parochie of statie
In deze Paastijd kan de parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat uw eigen parochie of andere kerkplek nu ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Daarnaast lopen sommige van onze kerken reguliere huurinkomsten van het kerkgebouw door gebruik van derden mis. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan via het rekeningnummer op de website van uw parochie of in uw digitale nieuwsbrief.

Landelijk collectedoel

De opbrengst van de landelijke collecte is bestemd voor een project van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland. Het betreft het Kapit-Bisig project van onze zusterkerk op de Filippijnen, de Iglesia Filipina Independiente (IFI). De afgelopen maanden zijn de inwoners van de Filippijnen niet alleen getroffen door een aardbeving en een vulkaanuitbarsting maar ook door de lockdown vanwege de pandemie en onlangs door een orkaan. De beperkte steun die door de Filippijnse overheid geboden wordt, bereikt helaas niet alle getroffen gebieden. De IFI doet haar uiterste best om juist in deze gebieden humanitaire hulp te verlenen aan kansarme gemeenschappen en gezinnen, door middel van het verstrekken van voedselpakketten, warme maaltijden, hygiënekits en medische benodigdheden. Ook wordt psychologische steun geboden en hulp bij het herbouwen van huizen en herstarten van bedrijven. Onze broeders en zusters van de IFI worden door hun bisschoppen aangemoedigd bij te dragen aan de wederopbouw van de kwetsbare gemeenschappen en de door rampen getroffen gebieden, als een zichtbaar teken van hun geloof. Het Kapit-Bisig-project biedt ons een prachtige gelegenheid om samen met onze zusterkerk te werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en diaconaat ook over gaat! Het Collegiaal Bestuur vraagt daarom graag uw steun voor het werk van Sint Paulus.

U kunt voor een bijdrage aan het landelijk collectedoel gebruik maken van Tikkie via:

https://tikkie.me/pay/OKKN/5i3ECrsV5qae7wPySbCeX7

of door onderstaande QR code te scannen.

Dit kan op verschillende manieren:

  1. met de camera van uw telefoon; u krijgt vervolgens de melding: ’tik hier om naar tikkie.me te gaan…’
  2. met de Tikkie app
  3. met een QR scanner op uw telefoon
  4. alleen wanneer u een ABN AMRO rekening heeft: via de internetbankieren app op uw telefoon (niet inloggen, maar naar de QR scanner in deze app gaan)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, voorjaar 2020