Update maatregelen – kerksluiting tot in ieder geval 6 april

Zusters en broeders,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de overheid gisteren ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus heeft uitgevaardigd, breiden wij onze eerder getroffen maatregelen als volgt uit:

  1. Al onze kerken blijven gesloten tot en met 6 april. Tot die datum komen alle kerkdiensten, andere kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten te vervallen.
  2. De langere periode betekent dat, zeer tot onze spijt, zelfs de viering van Palmzondag, het begin van de Goede Week, in onze kerken komt te vervallen. Hetzelfde geldt voor de dienst van de oliewijding in het bisdom Haarlem die voor 6 april gepland stond. Over de eventuele chrisma-mis in Utrecht op 8 april bestaat nog geen duidelijkheid.
  3. De bisschoppen bereiden vervangende kerkdiensten voor, die vanaf aanstaande zondag tot en met Palmzondag vanaf een centrale plaats in het land via internet (‘live-streaming’) aan de gehele kerk zullen worden aangeboden. Bij de link naar de livestream zal een digitaal liturgieblad worden klaargezet dat u bij het meevieren van de dienst kunt gebruiken.
  4. Alle verhuur van kerken en bij-ruimtes aan derden komt in deze periode te vervallen.

Wij roepen alle gelovigen op:

– om het gebed voort te zetten

  • voor slachtoffers in binnen- en buitenland, directe familieleden en vrienden;
  • voor artsen en verplegenden, die voor moeilijke keuzes kunnen komen te staan;
  • voor allen die vitale functies in de samenleving vervullen;

– om een sociaal isolement van met name kwetsbare mensen onder ons te helpen voorkomen

  • door aandacht en gebed voor of met elkaar via sociale media of telefoon;
  • door elkaar via de plaatselijke nieuwsbrief te bemoedigen;
  • door daadwerkelijk hulp te bieden bij het doen van boodschappen of anderszins.

Om goede ervaringen en creatieve oplossingen voor de nood van deze tijd met elkaar te delen nodigen wij u uit deze aan het Bisschoppelijke Bureau te sturen. Ze zullen dan als best practises voor anderen ter inspiratie op de landelijke website geplaatst worden.

Wij hopen dat de crisis mede door de getroffen maatregelen spoedig ten minste onder controle zal zijn. Toch moeten wij ook rekening houden met de mogelijkheid dat de getroffen maatregelen niet afdoende zijn en ook na 6 april van kracht blijven. In dat geval zal de viering van Pasen in onze parochies en staties niet zoals gebruikelijk kunnen plaatsvinden. We bereiden ons erop voor om dan dezelfde opzet te volgen als de liturgieviering van de komende zondagen, dat wil zeggen: in soberheid centraal georganiseerd en via internet mee te vieren. We hopen natuurlijk dat deze voorbereiding overbodig zal blijken te zijn.

We realiseren ons dat we u met het bovenstaande opnieuw op de ernst van de situatie waarin wij ons als samenleving en kerk bevinden hebben gewezen. Ook beseffen we dat velen van ons in de diepste kern van ons gelovige leven, de viering van de eucharistie met Pasen, worden geraakt. Toch spreken we de hoop uit, dat de getroffen maatregelen ons niet alleen niet alleen in onze vrijheid inperken, maar ons er ook toe aanzetten om ons te concentreren op datgene wat werkelijk nodig is en de vreugde van Pasen uitmaakt: dat niet de dood het laatste woord heeft, maar het leven in de opstanding. We wensen u hoop en vertrouwen toe op Gods zorg voor ons allen en een creatieve sterkte bij het vervullen van de naastenliefde.

Met broederlijke groet,

Utrecht/Amsterdam 16 maart 2020,

Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 maart 2020