Welkom!

Iedereen die bekend of minder bekend is met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, heten wij van harte welkom op onze nieuwe website!

Het was de hoogste tijd dat onze bestaande site flink onder handen werd genomen. In de loop der jaren groeide die uit tot een kerstboom met veel slingers en ballen. Dit ging ten koste van de overzichtelijkheid. Daarnaast ontbrak een goede weergavemogelijkheid op mobiele apparaten. Met de nieuwe site hopen we de informatie over onze kerk op een betere manier te ontsluiten, zowel voor nieuwsgierige ‘kennismakers’ als voor professionele informatiezoekers en onze eigen gelovigen.

Met de nieuwe website introduceren we tevens een nieuw logo. Het logo verbeeldt waar onze kerk voor staat: ons geloof in de gekruisigde en verrezen Heer Jezus Christus, de liefde en onze verbondenheid met de drie-ene God en met elkaar.

De website is nog volop in ontwikkeling – dat kunt u her en der ook zien. Uw reacties stellen wij daarom bijzonder op prijs, zodat we samen aan een nog betere site kunnen werken! Suggesties voor verbeteringen, maar ook positieve opmerkingen kunt u sturen naar buro@okkn.nl.

De Oud-Katholieke Kerk wil een open, gastvrije, eigentijdse en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn. Wij hopen dat u die elementen op deze site zult ervaren! Deze en andere vormen van digitale presentie zijn onmisbaar in onze tijd. Tegelijk beseffen wij dat de échte ontmoeting met de levende Heer en onze geloofsgemeenschap pas mogelijk is door samen ons geloof te vieren, te voeden en te delen. Daarvoor willen wij u graag uitnodigen. Op de websites van onze parochies vindt u meer informatie over onze parochiekerken, vieringen en pastores.

Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

1 Comment

Comments are closed.