Oud-Katholieke Kerk in een nieuw jasje

‘Coronacrisis heeft tot digitale revolutie binnen kerken geleid’

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft vanaf 1 juli 2020 een nieuwe landelijke website: www.oudkatholiek.nl. De website wil mensen van buiten de kerk een laagdrempelige kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk bieden. Daarnaast functioneert de site als hét centrale communicatieplatform voor oud-katholieken met een breed palet aan nieuws, praktische informatie en verdieping. Volgens bisschop Dirk Jan Schoon heeft de coronacrisis het bewustzijn versterkt dat kerk-zijn in deze tijd ook vraagt om goede digitale communicatie. De vernieuwing van de website liftte mee op die ervaring.

Het aangepaste logo en de sterk vereenvoudigde opzet van de website vormen de meest in het oog springende elementen in de nieuwe vormgeving van het landelijke online kanaal van de Oud-Katholieke Kerk.

Logo

Het oude logo naar een ontwerp van Max Flietstra dateerde uit 1998 en verwees naar vele elementen uit Bijbel en theologie.  Het nieuwe logo is een ontwerp van Marijke Kamsma, die al meer dan twintig jaar actief is voor kerkelijke en maatschappelijke organisaties. De vijf veelkleurige stippen in de vorm van een kruis verwijzen naar de diversiteit van de oud-katholieke geloofsgemeenschap die samenkomt in het kruis, symbool van het sterven en verrijzen van Jezus Christus als basis van het kerkelijk belijden. Met dit logo als uitgangspunt in deze digitale omgeving onderzoekt de Oud-Katholieke Kerk of dit ontwerp kan worden toegepast in andere elementen van de huisstijl.

Website

In de loop der jaren was in de website een brede waaier aan onderdelen ontstaan, waardoor de toegankelijkheid van deze landelijke site – met name voor buitenstaanders – steeds ingewikkelder werd. Omdat voor veel mensen van buiten de Oud-Katholieke Kerk de website een belangrijke bron is om meer informatie over de kerk te krijgen, is de site helemaal op de schop gegaan. Naast een andere vormgeving en indeling zijn ook alle teksten onder handen genomen. De nieuwe website werd ontwikkeld door een centrale redactiecommissie vanuit de kerk en webdeveloper Robert Vonk.

Integratie

Het is de bedoeling dat ook andere communicatiemiddelen van de Oud-Katholieke Kerk, zoals het tijdschrift De Oud-Katholiek en de landelijke Nieuwsbrief, in de toekomst beter worden geïntegreerd in de algemene, digitale communicatie. De Oud-Katholiek blijft in gedrukte vorm beschikbaar, wellicht met een lagere frequentie. Naast de landelijke website spelen de eigen websites van de lokale parochies een belangrijke rol in de kerkelijke communicatie. Er zal worden bekeken hoe deze sites in kunnen haken op de landelijke herijking van het communicatiebeleid. Daarnaast wil de kerk andere communicatievormen verkennen zoals Youtube-filmpjes en podcasts en de digitale ‘skills’ van pastores en parochies versterken.   

Kerkdeur

“Ook voor de Oud-Katholieke Kerk is een aansprekende en gebruiksvriendelijke website onmisbaar als eerste kennismaking met onze geloofsgemeenschap”, aldus voorzitter Mgr. dr. Dirk Jan Schoon van het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk. “Dat geldt zeker omdat wij veel mensen van buiten hebben met belangstelling voor onze kerk. Natuurlijk zetten al onze parochies iedere zondagmorgen de deur wijd open om nieuwkomers te begroeten, maar wij realiseren ons dat ook vanwege coronamaatregelen de drempel van de ‘fysieke’ kerkdeur voor sommige mensen nog behoorlijk hoog is. Met een aantrekkelijke website proberen we die drempel te slechten. Oud-katholieken zelf stellen eveneens steeds hogere eisen aan de communicatie door de kerk en vinden digitale middelen vanzelfsprekend. Het gestencilde parochieblaadje heeft zeker zijn charme maar is wel wat gedateerd.”

Digitale revolutie

Volgens bisschop Schoon heeft de coronacrisis in alle kerken een impuls gegeven om na te denken over digitale vormen van communicatie. “Onder druk wordt alles vloeibaar, luidt een bekend gezegde, en dat lijkt ook te gelden voor de digitale revolutie die de laatste maanden binnen kerkelijk Nederland uitbrak. Opeens hadden we het allemaal over online vieringen, ‘streamen’ en Youtube, iets waar veel van ons daarvoor nog niet zo mee bezig waren geweest. Ook nu fysieke kerkdiensten – God zij dank – wel weer mogelijk zijn, hebben de afgelopen maanden nieuwe perspectieven geopend waar we blijvend ons voordeel mee kunnen en willen doen. Met de nieuwe website spelen we in op die trend en we hopen dat het nieuwe logo de kers op de taart zal blijken”, aldus Mgr. Schoon. “De crisis maakt duidelijk hoe hard de wereld mensen nodig heeft, die de boodschap van hoop en vreugde van het Evangelie uitdragen en voor een rechtvaardige wereld strijden. Stipjes misschien, maar veelkleurig in een hecht verband.”