Herzien protocol ‘Kerk-zijn in de anderhalvemeter-samenleving’

Vanaf vandaag zijn de overheidsmaatregelen inzake de bestrijding van het COVID-19 virus verder verruimd. Het loslaten van een limiet op het aantal personen dat maximaal mag samenkomen heeft voor de meeste van onze parochies geen grote gevolgen. Doordat de onderlinge afstand van anderhalve meter wordt gehandhaafd blijft de capaciteit van onze kerkgebouwen beperkt.

Van verschillende kanten bereikten ons vragen over de aanmeldprocedure voor vieringen in de kerkgebouwen. Menigeen heeft er bij ons op aangedrongen hieraan te blijven vasthouden. De aanmeldprocedure voorkomt dat kerkgangers aan de deur geweigerd moeten worden wanneer de beschikbare plaatsen vergeven zijn. Wij adviseren kerkbesturen derhalve te blijven werken met aanmelding vooraf.

Waar kerkbesturen besluiten geheel af te zien van de aanmeldprocedure, moet wel een lijst met contactgegevens van kerkgangers worden bijgehouden voor het geval er onverhoopt besmetting optreedt en contactonderzoek moet plaatsvinden.

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het OKKN Protocol ‘Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving’.

Tot slot. Gisteravond is de RIVM richtlijn koorzang, gebaseerd op onderzoek van o.a. de TU Delft, gepubliceerd. Hierin wordt voorlopig aangegeven (publicatie van nader onderzoek volgt medio juli) dat koorzang onder strikte voorwaarden, die met name de ventilatie van het gebouw en de opstelling van de koorleden betreffen, weer wordt toegestaan. Samenzang blijft echter niet toegestaan. De nadere uitwerking van de RIVM voorwaarden zullen wij zo spoedig mogelijk met u delen. Gezien de tijd zijn deze nog niet in deze versie van het protocol verwerkt.