Beperkte nieuwe maatregelen voor kerken

Samen met miljoenen anderen keken we gisteren opnieuw naar een persconferentie over nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dat de wereld nu al maanden in zijn greep houdt. Het kerkelijk leven valt, op een aantal uitzonderingen na, buiten de extra maatregelen. Vieringen kunnen doorgaan onder de voorwaarden zoals ze de afgelopen maanden golden. Dat ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid zeer zorgvuldig met de huidige situatie om te gaan.

We gedenken in onze gebeden allen die extra getroffen zijn door deze crisis, hetzij in lichaam of geest, hetzij in sociale of economische zin. We gedenken bovendien de overheden en allen die in deze tijd lastige beslissingen moeten nemen. Waar ons sociale leven opnieuw wordt geraakt en we elkaar minder kunnen ontmoeten de komende drie weken, hopen we met de regering dat de nieuwe maatregelen het gewenste resultaat voor de volksgezondheid zullen opleveren.

Onderstaand het bericht dat vanmiddag onder parochies en pastores verspreid.


Geachte kerkbesturen en pastores,

Nieuwe maatregelen

Maandagavond kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge strengere maatregelen af om de tweede coronagolf te breken, ten einde een tweede intelligente lockdown te voorkomen.

Nu met het oog op de oplopende besmettingscijfers de maatregelen worden aangescherpt, vragen wij opnieuw om uw gebed voor allen die extra getroffen zijn door deze crisis, hetzij in lichaam of geest, hetzij in sociale of economische zin. Gedenk in uw gebeden bovendien de overheden en allen die in deze tijd lastige beslissingen moeten nemen. Waar ons sociale leven opnieuw wordt geraakt en we elkaar minder kunnen ontmoeten de komende drie weken, hopen we met de regering dat dit het gewenste resultaat voor de volksgezondheid zal opleveren.

Richtlijnen voor kerkdiensten ongewijzigd

In de persconferentie gaf de minister-president aan dat de regelgeving rond kerkdiensten ongewijzigd blijft. Premier Rutte merkte op er geen sprake is van recente uitbraken van het virus in kerkgebouwen rond vieringen; gelovigen laten zien zorgvuldig om te gaan met de coronaprotocollen. Er is derhalve geen aanleiding de maatregelen aan te scherpen. De minister-president benadrukte dat er veel vertrouwen is in het verantwoordelijkheidsgevoel van de kerken. Dat is een groot compliment, dat we hierbij ook graag aan de pastores en kerkbesturen doorgeven. Maar: met de ruimte die we nu houden zullen we gewetensvol moeten omgaan! Ondanks de uitzonderingspositie die kerken grondwettelijk hebben, zullen wij ons, vanuit onze zorg om de kwetsbaren in onze gemeenschappen en in de maatschappij als geheel, blijven voegen naar de maatregelen die de overheid neemt. Er is geregeld, onder andere kort voor de persconferentie, overleg tussen het forum van kerken – het CIO – en minister Grapperhaus. Dat zal ook in de komende periode zo blijven.

Vieringen

De richtlijnen rondom vieringen in onze kerkgebouwen zijn ongewijzigd en vindt u terug in het OKKN protocol (zie bijlage). We adviseren u specifieke regionale maatregelen die genomen worden door de verschillende veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld m.b.t. het dragen van mondkapjes, te volgen.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de vieringen rondom wijding en installatie van Mgr. Wallet als aartsbisschop van Utrecht, ongewijzigd door gaan. Voor het geval dit op enig moment in de weken voorafgaand aan de wijding en installatie wijzigt, is een alternatief programma, op dezelfde dagen en tijdstippen, voorzien.

Overige bijeenkomsten, vergaderingen en huiskringen

De gezelschapsgrootte voor bijeenkomsten thuis werd gisteren beperkt tot maximaal 4 personen. Voor huiskringen betekent dit dat maximaal drie volwassen gasten mogen worden ontvangen. Van een aantal parochies is bekend dat ze kringen naar de kerkruimte hebben verplaatst, we geven dit anderen ook graag in overweging. Huiskringen kwalificeren we hiermee als bijeenkomsten waarin met anderen godsdienst word beleden.

In lijn met de maximale gezelschapsgrootte van 4 en met de ‘thuiswerknorm’ adviseren wij u uw vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij u meer dan 4 personen verwacht online te laten plaatsvinden. Pastores worden in een separaat bericht nader geïnformeerd over de geestelijkheidsvergaderingen en bijeenkomsten die in de komende weken gepland staan.

Concerten en verhuur

Voor verhuur van ruimtes geldt een nieuwe maximale groepsgrootte – binnen per ruimte maximaal 30 personen, buiten maximaal 40. Alle overige richtlijnen rondom hygiëne en ventilatie blijven gehandhaafd. Wat betreft culturele uitingen zoals concerten heeft de regering besloten beslissingen hierover te delegeren aan de veiligheidsregio’s. We adviseren u derhalve van de maatregelen in uw eigen veiligheidsregio kennis te nemen.

Inspirerende alternatieven

Van verschillende parochies horen we opbouwende alternatieve manieren om elkaar te ontmoeten. Een zingevingswandeling, een labyrint in de open lucht, een pastoraal inloopspreekuur in de kerkruimte. Ook met de zang door cantors of enkele koorleden wordt in veel parochies inspirerend omgegaan. Waar nog niet of weinig van muziek en zang door cantors gebruik wordt gemaakt, kan van andere parochies worden geleerd.

Koffiedrinken

Nu het buiten kouder en natter wordt is het buiten koffiedrinken, dat in sommige parochies tot veler tevredenheid plaatsvond, minder aantrekkelijk geworden, maar de behoefte aan onderlinge ontmoeting is groter dan ooit. Sommige parochies hebben al goede banden met lokale horeca ontwikkeld; waar dit mogelijk is bevelen we dit van harte aan. Heeft u andere suggesties dan horen we die graag.

Waar u elkaar ook ontmoet, we blijven samen verantwoordelijk voor het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen, en zullen elkaar op blijven roepen de anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

En verder

Over drie weken zullen de maatregelen van overheidswege worden geëvalueerd. Wanneer dit tot wijzigingen in de richtlijnen voor de kerken leidt zullen we u daarover informeren.

Op de vergaderingen van de geestelijkheid en op de komende synode zal worden besproken wat we nog meer kunnen doen om concreet gemeenschap te blijven in deze tijd. Heeft u hierover zelf ideeën en wilt u die met ons delen, dan bent u van harte uitgenodigd ze in een reactie op dit bericht aan ons te mailen.

Voor nu wensen wij u allen veel sterkte en geduld in deze fase van de coronacrisis.