Geestelijk leiderschap en ambt

Eind oktober verschijnt God is groter dan ons hart. Antonius Jan Glazemaker (1931-2018), aartsbisschop in een tijd van verandering. Geschreven door Lydia Jansen biedt deze biografie een unieke kijk op de ontwikkeling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Dit boek vraagt erom nader besproken te worden. Daartoe is in het voorjaar van 2021, op 20 april, ruim gelegenheid. Focus van de bijeenkomst is “geestelijk leiderschap en ambt”, een centraal gegeven in de biografie.

Doordat deze bijeenkomst enige tijd na het verschijnen van het boek komt, heeft iedereen gelegenheid het van tevoren te lezen. Het boek wordt in het najaar in zeer kleine kring gepresenteerd. De voortdurende onzekerheden vanwege het Coronavirus in combinatie met betrokkenen uit risicogroepen maken dit noodzakelijk.

Nadere gegevens over het programma op 20 april volgen zodra ze bekend zijn. Het boek zelf is per direct te bestellen via Oud-Katholieke uitgeverij Pascal door overmaking van EUR 17,99 op rekening NL70 INGB 0000 005744 t.n.v. Oud-Kath.Uitgeverij Pascal en een email met adresgegevens aan e.verhey@okkn.nl. De actieprijs geldt tot 15 oktober 2020. De winkelprijs wordt tenminste EUR 29,99.