Hervatting online eucharistievieringen

Laatst gewijzigd: 14 november 2020

Onze kerken zijn open en we zijn al weer enkele maanden in de gelegenheid daar samen te vieren. Op veel plekken is het bijwonen van een viering op dit moment zonder aanmelding vooraf mogelijk, op andere plekken is aanmelden nog wel noodzakelijk, maar overal geldt: u bent van harte welkom!

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is in de kerken mee te vieren wordt een structurele mogelijkheid gecreëerd om de eucharistievieringen in de kathedrale kerken (Utrecht en Haarlem) via een livestream verbinding bij te wonen. De hiervoor benodigde inrichting laat iets langer op zich wachten dan voorzien was. Om die reden is de tweewekelijkse livestream vanuit de oud-katholieke parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort hervat.

We zijn dankbaar dat we wederom van de gastvrijheid van de parochie Amersfoort gebruik mogen maken. In tegenstelling tot eerder zullen de vieringen door de voorganger van dienst worden geleid, veelal zal dit parochiepastoor Louis Runhaar zelf zijn.

De volgende online vieringen zijn op:

  • zondag 15 november

Kerkradio

In de weken dat er geen online viering is, kunt u, wanneer u niet in de gelegenheid bent een viering in een parochie bij te wonen, via kerkradio de diensten in de parochies Utrecht, IJmuiden of Den Haag volgen. De vieringen kunnen rechtstreeks worden meegevierd op zondag om 10.00 uur. Daarnaast zijn de diensten op een later moment terug te luisteren.

Vieringen via YouTube Live

De online vieringen vanuit de oud-katholieke parochie in Amersfoort zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken.

Via onderstaande link (volgt) krijgt u toegang tot de livestream van de eerstvolgende viering.

Als u op de link klikt verschijnt een zwart scherm met daarin de tekst ‘Video niet beschikbaar’ en daaronder ‘Bekijk deze video op YouTube’. Door op die laatste onderstreepte tekst te klikken wordt u doorgestuurd naar YouTube Live waar u de livestream kunt volgen.

U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: ‘vieringen oud-katholieke kerk van nederland’), ook op uw digitale TV. Op YouTube kunt u zich abonneren op het kanaal ‘Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland’. Zo kunt u de komende weken de vieringen daar eenvoudig terugvinden.

Tips voor het meevieren van een online eucharistieviering

De viering van zondag 18 oktober begint om 10.00 uur.

De liturgiewijzer voor deze viering kunt u hier downloaden:

Als u de liturgiewijzer niet kunt of wil printen, kunt u de download ook eenvoudig vanaf een tweede scherm (telefoon, ipad o.i.d.) bekijken; download u het in dat geval op het tweede apparaat.

‘Thuis-collecte’

Collecte voor uw eigen parochie of statie
De vieringen in de parochiekerken zijn hervat. Helaas zal niet iedereen hieraan iedere zondag deel kunnen nemen. In veel parochies zorgt de ingeperkte capaciteit van het kerkgebouw ervoor dat er niet voor iedereen een plek beschikbaar is. Daarnaast blijft de oproep aan degene die behoren tot een van de risicogroepen extra voorzichtig te zijn en mogelijk de vieringen vooralsnog niet bij te wonen. De oproep om uw parochie financieel te ondersteunen, in deze tijd van verminderde inkomsten door het wegvallen van bijvoorbeeld huurinkomsten en de gebruikelijke opbrengst van collectes, blijven we hier derhalve noemen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van uw parochie dat op de website of in de digitale nieuwsbrief terug te vinden is.