Poëzie en monoprint bij de Marcuspassie

Tijdens deze veertigdagentijd wordt in de kerk het evangelie volgens Marcus gelezen. Bij het lijdensverhaal in Marcus maakte schilder / dichter Henk van Loenen veertien staties in monoprint en krijt, van gedichten voorzien.

Vandaag: informatie over en toelichting van Henk van Loenen en de proloog van de gedichtenreeks. De komende tijd zullen alle veertien staties met gedicht online gepubliceerd worden.

Getroffen worden
Henk van Loenen leeft mee in de oud-katholieke parochie van de H.H. Barbara en Antonius te Culemborg. Over inspiratie zegt hij: ‘Je kunt door een tekening of door een paar dichtregels getroffen worden, zoals je ook door een paar maten muziek van je sokken geblazen kan worden maar je weet niet waarom. Je hart gaat openstaan.

Ik heb dat bij Bach en Satie maar ook bij de jazz-rockgitarist Steve Morse die ik al heel lang volg. Ik ervaar dat bij een schilderij van Chaim Soutine of Amadeo Modigliani. En als ik de gedichten van Paul Snoek lees, of die van Ter Balkt. Inspiratie vind ik ook in de bijbel en bij een mysticus als Meister Eckhart.

Ervaringskennis
Er is een onzichtbare werkelijkheid die mij soms aanraakt zoals de zon het gezicht van de blinde. “Dat wat men liefheeft, openbaart zich vroeg of laat,” schreef Kierkegaard in zijn dagboek. 

Datgene waar het ten diepste om gaat, laat zich niet in woorden vangen. Ervaringskennis is per definitie niet mededeelbaar. Je kunt het alleen aanduiden en mensen met een soortgelijke ervaring kunnen het herkennen. Uiteindelijk gaat het (naar Thomas Merton) om de ontmoeting met de ultieme werkelijkheid die christenen God noemen, zonder tussenkomst van wie ook.’

Proloog

Er is nogal veel waarvan ik niets weet.
Ik vorm mij een beeld op grond van wat spreekt
tot mijn ziel, wat mij raakt,

wat komt uit het duister, zoiets als een stilte
die door werd gegeven, een kostbare ruimte,
een vreugde van eeuwen geleden.

Voor mijn verbeelding uit zingt een koor
op de vleugelslag van de Geest en ik volg.

Wat mij doet gaan, het komt niet uit mij
voort, ik heb het ook maar gehoord.

Henk van Loenen: schilder en dichter
Henk van Loenen (Hilversum, 1946) tekende van jongs af aan. Pas later, in de jaren negentig, begon hij ook poëzie te schrijven. Naast zijn baan als tekenleraar hield hij zich steeds meer bezig met poëzie, schilderen en fotograferen. Onder het pseudoniem Juliën Holtrigter publiceerde hij zeven dichtbundels, waarvan zes bij uitgeverij De Harmonie. Zijn meest recente bundel, De sprong van de vis, verscheen in januari 2021. Gedichten van Holtrigter verschenen in literaire tijdschriften als Maatstaf, Awater en Tirade en in bloemlezingen als De Nederlandstalige poëzie in pocketformaat en De moderne Nederlandstalige poëzie in 400 gedichten. Zijn tekeningen en schilderingen worden regelmatig tentoongesteld; een expositie rond de Marcuspassie is voorzien in de veertigdagentijd van 2022 in de Tuindorpkerk te Utrecht.