Oud-katholieke stemmen (#1)

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. Op welke partijen stemmen oud-katholieken zoal? En welke rol speelt hun geloof daarbij? De komende tijd vertellen vijf oud-katholieken welk vakje ze inkleuren op 17 maart en wat hen tot die keuze brengt.

Marion Groenenboom-Bosman (62 jaar) bijt in deze eerste aflevering het spits af. Ze is parochiaan in Gouda en gaat stemmen op Lisa Westerveld (GroenLinks #1).Sinds een jaar of vijf is Marion lid van GroenLinks. Haar man Arie is campagneleider voor de lokale afdeling in Gouda. Deze maanden verricht ze “hand- en spandiensten” door flyers te vouwen, maar ze heeft ook een duidelijke visie. “Ik stem GroenLinks, omdat het een progressieve partij is. Ik hou van progressie, vooruitgang en daadkracht.” Haar werkervaring in het onderwijs en de jeugdhulpverlening speelt mee in haar keuze: “Ik stem op Lisa Westerveld, omdat zij net als ik betrokken is bij jongeren. De kansen van jongeren dreigen ondergesneeuwd te raken. Jongeren worden te vaak als een last gezien, maar voor mij zijn ze de kracht van een volk.”

Sociale bewogenheid
“Ik zoek naar politici die het voor zoveel mogelijk mensen goed willen doen. Bij de VVD heb ik bijvoorbeeld al die jaren maar weinig sociale bewogenheid gezien. Dan heb ik meer met Geert Wilders, die een aantal dingen goed signaleert en dat op een slimme manier voor het voetlicht brengt. Hij laat zien hoeveel gevoel van onmacht en wantrouwen er is bij veel mensen in de samenleving, die al jaren het pispaaltje zijn.” Volgens haar slagen partijen als de SP maar ook haar eigen GroenLinks er onvoldoende in om de problemen van die mensen aan te pakken, waardoor zovelen van hen op de PVV stemmen.

Duurzaam
Ook het behoud van de schepping is een belangrijk thema voor Marion. Als kind was ze al veel met de natuur bezig. Op haar vijftiende kwam ze tot geloof. Ze ging die natuur zien als door God geschapen. Toen vond ze het helemaal schokkend om te zien hoe mensen met de schepping omgaan. “Willen we voor volgende generaties nog iets redden, dan moeten we daar met elkaar heel hard aan werken.” De urgentie is hoog. Dus stemt ze op een partij met een duurzame agenda én een reële kans om mee te regeren.

Redactionele noot: de redactie heeft ernaar gestreefd een zo breed mogelijk palet aan politieke voorkeuren aan bod te laten komen en meent geenszins dat de vijf voorkeuren uit deze serie een volledig beeld geven. Uiteraard beogen de artikelen geen stemadvies te zijn.

Dit artikel is geschreven door Marco Derks