Fake news en echt nieuws: 125 jaar Internationale Kirchliche Zeitschrift

Het nieuwe nummer van het belangrijkste theologische tijdschrift voor oud-katholieke theologie staat in teken van fake news en echt nieuws. Dit nummer verschijnt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Internationale Kirchliche Zeitschrift.

125-jarig bestaan
Het Internationale Kirchliche Zeitschrift bestaat sinds 1893 en vierde in 2018 haar 125-jarig bestaan. Dit gebeurde met een boeiend symposium waarop aandacht besteed werd aan de rol van de pers in de (ontstaans)geschiedenis van verschillende oud-katholieke kerken. Deze bijdragen zijn nu verschenen in een nieuw nummer van het tijdschrift zelf en bieden een interessant panorama over de relatie tussen pers en kerk.

Fel
Dat het er daarbij soms fel aan toeging, laat een titel als die van de bijdrage van Dick Schoon vermoeden: ‘Gegenberichte. Nachrichtenversorgung in der jansenistischen und altkatholischen Tradition im 18. und 19. Jahrhundert’. ‘Fake news’ over je tegenstanders verspreiden is zo oud als de mensheid en zelf de echte feiten publiceren, als ’tegenbericht’ dus, kan helpen om helderheid over te verschaffen over hoe het echt zit.

Dit alles valt na te lezen in ‘Titel – Thesen – Theologie. 125 Jahre Revue Internationale de Théologie / Internationale Kirchliche Zeitschrift,’ Internationale Kirchliche Zeitschrift 109:3-4 (2019).

Meer informatie
De verdere inhoud van dit nieuwe nummer van de Internationale Kirchliche Zeitschrift is hier te vinden, abonnementen of het bestellen van losse nummers of een gratis proefnummer is via deze pagina mogelijk.