Publicatie uit de nalatenschap van Dr. Remco Robinson

In 2019 overleed dr. Remco Robinson zeer plotseling, op 39-jarige leeftijd. De priester en docent liet waardevolle inzichten na in zijn artikelen en preken. Zijn gedachtenis is nu samengebracht en gepubliceerd in de bundel Kerk en geloof in een seculiere samenleving.

In de bundel zijn Robinsons wetenschappelijke bijdragen en preken opgenomen, naast een in memoriam van Mattijs Ploeger (rector van het Oud-Katholiek Seminarie) en de preek uit de dienst ter uitvaart van Joris Vercammen, toen aartsbisschop van Utrecht.

Het boek werd uitgegeven door Rieneke Brand en Peter-Ben Smit, kost EUR 24,50 (incl. verzendkosten) en is te verkrijgen via de webshop.

Geloofwaardige spiritualiteit
Het samenspel en de spanning tussen kerk-zijn, geloven en de seculiere samenleving hadden een belangrijke rol in het werk van theoloog en pastor Remco Robinson. Zijn eigen leven als gelovige en priester waren er ook van doordrongen. Hoe vind je een geloofwaardige spiritualiteit, die helpt om te gaan met de wereld van de eenentwintigste eeuw? De hier bijeengebrachte bijdragen, artikelen en preken, geven daar een indruk van.

Toekomstbestendig
Als pastor en wetenschapper heeft Remco Robinson zich ingezet voor de kerk waarin hij zijn thuis gevonden had, op weg naar de kerk van morgen. Als priester en pastor in Arnhem, Middelburg en de “Mission to Seafarers” (Vlissingen), dacht hij na over en bouwde hij mee aan toekomstbestendige vormen van kerk-zijn. Dat kwam ook tot uitdrukking in zijn werk aan het Oud-Katholiek Seminarie en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gedachtenis
Zijn plotselinge overlijden op 39-jarige leeftijd op 10 maart 2019 was en is een groot gemis voor velen. De bundel Kerk en geloof in een seculiere samenleving eert zijn gedachtenis door zijn inbreng en inzichten blijvend toegankelijk te maken.