Beeld en poëzie bij de Marcuspassie (#9)

Tijdens deze veertigdagentijd wordt in de kerk het evangelie volgens Marcus gelezen. Bij het lijdensverhaal in Marcus maakte schilder / dichter Henk van Loenen veertien staties in monoprint en krijt, van gedichten voorzien.

Vandaag: statie 9, bij Marcus 15,21-23.
De komende tijd zullen alle veertien staties met gedicht online gepubliceerd worden. Bekijk hier de voorafgaande gedichten.

Figurant

Hij, een geweldloze jood, wordt als een bloed-
rode vlag uitgehangen, halfstok,
als een blijvende wonde.

Er zijn van die films die onbegrijpelijk zijn
maar wel een inzicht beloven.
Je vermoedt wel een plot maar het blijft een collage
van losstaande beelden.

Ik, figurant, meng me in het publiek.
Wijsvinger peinst langs de neus, denkrimpels excelleren.
Ik wacht tot de scene gaat lopen, er licht komt,
een wending, maar geef het op.

Ik had een rol kunnen spelen, maar bleef
aan de kant staan, een man zonder tekst, bang
voor de nacht als de beelden gaan spreken.

De film breekt af.
Hij kon zich alleen maar geven als zaad
dat diep in de bodem vergaat.

Beladen