Beeld en poëzie bij de Marcuspassie (#12)

Tijdens deze veertigdagentijd wordt in de kerk het evangelie volgens Marcus gelezen. Bij het lijdensverhaal in Marcus maakte schilder / dichter Henk van Loenen veertien staties in monoprint en krijt, van gedichten voorzien.

Vandaag: statie 12, bij Marcus 15,33-41.
De komende tijd zullen alle veertien staties met gedicht online gepubliceerd worden. Bekijk hier de voorafgaande gedichten.

Dood tij

Dovend daglicht boven de stad.
De drommen keren terug naar de koelkast,
de oven, netflix, het bed.

Terwijl de aarde vergaat, traag weliswaar,
maar gestaag, sta ik in het donker te staren.

Een dag als een vette, verkreukelde misdruk.
Alles zit dicht en loopt door elkaar.

Gedacht aan de uitgemergelde Mens,
hopend dat ooit een zin mag gaan lopen
vanuit zijn hart naar zijn beker, naar ons.

Hij liet zich buitensluiten om in te breken.
Een poging tot reconstructie van leven.