Update coronamaatregelen

Het crisisteam van de OKKN is naar aanleiding van de persconferentie van maandag 8 maart twee keer digitaal bij elkaar geweest om te spreken over de korte en langere termijnplanning in de voortdurende coronacrisis. In dit bericht leest u de richtlijnen van de OKKN omtrent de coronamaatregelen.

Een jaar geleden, op de vierde zondag van de Veertigdagentijd 2020, waren voor het eerst alle parochiekerken gesloten en zonden we de eerste landelijke livestream van de eucharistieviering uit vanuit Amersfoort. We dachten dat deze noodoplossing voor enkele weken zou zijn, maar inmiddels zijn we een jaar verder en beleven we opnieuw een lastige periode. Het grote verschil is dat, nu het vaccinatieprogramma op volle toeren draait, er zicht is op een concreet einde van de crisis.

We zijn verheugd over signalen uit de parochies dat de onlangs verruimde mogelijkheden voor jeugdwerk en voor livestreaming uit de parochiekerken worden benut. De openstelling van kerken voor mensen die op zoek zijn naar een moment van stilte of individuele ontmoeting blijkt in enkele parochies een gouden greep. En het omzien naar elkaar en naar anderen gaat in verschillende vormen door, via de vastenactie, via bezoeken aan de deur en het rondbrengen of rondsturen van boekjes, kaarten en kaarsen.

Solidariteit
We hadden met zijn allen gehoopt op verantwoorde wijze met elkaar in onze parochies de komende Goede Week en Pasen te kunnen vieren. De realiteit is teleurstellender. Wat we er inhoudelijk ook van vinden, feit is dat de overheid bijna alle plekken waar mensen in groepen samenkomen nog steeds gesloten houdt. In solidariteit met de rest van de samenleving heeft de OKKN steeds in vrijheid gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om vanuit de vrijheid van godsdienst toch met 30 mensen samen te komen. Het advies van het CIO, het gezamenlijk overleg van bijna alle kerken in Nederland met de Rijksoverheid, is in deze lockdown helder en vooralsnog niet veranderd: houd de kerkdiensten online met slechts de daarvoor benodigde voorgangers en de medewerkers die de online dienst mogelijk maken.

We volgen het CIO-advies
Als OKKN houden we vast aan de koers die we al een jaar varen. Dat enkele andere kerken hebben besloten hier nu van af te wijken doet niets af aan de waarde van het CIO-advies. Dit betekent dat de komende vieringen tot en met de eerste zondag van Pasen worden uitgezonden in de livestreams vanuit de kathedrale kerken. Parochies kunnen, waar dit mogelijk en wenselijk is, ook digitaal vieren, met een zo klein mogelijk team aan voorgangers en medewerkers. Daarnaast blijft er ruimte voor openstelling van de kerken voor een stil gebed, het branden van een kaars, het ophalen van palmtakken enzovoort. Over de Chrismamis, die in beide bisdommen in kleine kring zal doorgaan, zult u nader worden geïnformeerd.

Uitzien
Van harte zien wij met u allen uit naar de volgende fase, die naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie een terugkeer zal betekenen naar vieren in een groep van maximaal 30 personen of zoveel minder als de anderhalvemetermaatregel dat in het kerkgebouw noodzakelijk maakt.

Na de volgende persconferentie op dinsdag 23 maart zal het crisisteam opnieuw digitaal bijeenkomen en u berichten over de volgende fase.

Voor nu wensen wij u een gezegend vervolg van deze vastentijd en een goede opgang naar Pasen!