Update coronamaatregelen

Vrijdag 23 april kwam het CIO (het interkerkelijk overleg met de overheid) in overleg met demissionair minister Grapperhaus met een nieuw advies, waarin zij de lidkerken laat weten dat het vanaf 28 april a.s. weer mogelijk is kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers, exclusief personeel, waarbij de corona-basisregels in acht worden genomen.

Het crisisteam van de OKKN ziet spanning tussen dit advies en de onverminderde druk op de zorg en aanhoudende beperkende maatregelen in grote delen van ons maatschappelijk leven. We zien echter ook de andere noden van onze parochianen en gasten en hebben daarom besloten het CIO-advies te volgen. Vanaf komende zondag, 2 mei 2021, mogen in onze kerken weer vieringen plaatsvinden.

Omdat het niet in alle gevallen haalbaar of wenselijk is om zondag 2 mei al een viering te organiseren, zal er op sommige plekken worden toegewerkt naar een latere openingsdatum, bijvoorbeeld met Pinksteren. De livestreams vanuit de kathedrale kerken worden in ieder geval voortgezet.

Tijdens de kerkdiensten gelden, zoals u zult verwachten, de veiligheidsmaatregelen uit het eerder gepubliceerde protocol. Een greep uit deze maatregelen: 

  • er mag met maximaal 30 personen (exclusief ‘personeel’) kerkdienst worden gevierd;
  • kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden en hun contactgegevens moeten worden bijgehouden; 
  • kerkgangers komen alleen naar de kerk als ze geen klachten hebben;
  • allen ontsmetten de handen bij de in- en uitgang van de kerk;
  • er mogen maximaal twee zangers zingen, op voldoende afstand van de gemeente, en er is geen verdere koor- of gemeentezang; 
  • er wordt voortdurend anderhalve meter afstand gehouden; 
  • de communie wordt per persoon uitgereikt met inachtneming van de afstandsregels; 
  • er worden mondkapjes gedragen die alleen bij het zitten worden afgedaan;
  • er is geen koffiedrinken voorafgaand of na de dienst.

We hopen met dit besluit tegemoet te komen aan de wens van velen de kerkdienst weer lijfelijk mee te vieren.