Bericht van de bisschoppen inzake de inval in Oekraïne

Zusters en broeders

Het binnenvallen van Oekraïne door Russische troepen en de escalatie van het geweld vervullen ons en velen met ons wereldwijd met schrik en afschuw. We hopen en bidden dat de inbreuk op de nationale soevereiniteit van Oekraïne teruggedraaid en de neerwaartse spiraal van geweld door internationaal eensgezind optreden bestreden en doorbroken kan worden, dat er effectieve steun wordt geleverd tegen de Russische militaire agressie en dat slachtoffers van het geweld geholpen worden.

We vragen uw persoonlijke gebed om een beëindiging van het militaire geweld en het sluiten van een nieuwe vrede. Ook vragen we u om in de voorbeden tijdens de kerkdiensten in het komende weekeinde God om hulp te vragen, met name voor de slachtoffers. En waar mogelijk roepen we u op om uw kerk voor gelovigen, buurtbewoners en anderen open te stellen voor gebed en het opsteken van een kaarsje.

+ Bernd Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem