Vrijuit samenkomen

Het verheugt ons zeer u naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, 15 februari, als volgt te kunnen informeren. 

De overheid heeft besloten in stappen de beperkingen bedoeld om de coronapandemie het hoofd te bieden los te laten. De beperking op de groepsgrootte thuis is per direct komen te vervallen. Dit betekent voor ons dat bijeenkomsten thuis, zoals huiskringen, weer met meer dan 4 gasten kunnen plaatsvinden. 

Per 25 februari verdwijnen bijna alle overige maatregelen die het kerkelijk leven beperkten. De 1,5 meter afstand komt te vervallen, een vaste zitplaats is niet meer nodig en er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden. We kunnen weer vrijuit samenkomen, samen zingen, samen bidden, samen vieren! 

Tijdens de persconferentie merkte de minister van VWS op:   

 “ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig.” 

Graag sluiten we ons bij deze oproep aan. Het aantal coronabesmettingen is nog altijd zeer hoog en we zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor elkaar en met name de kwetsbaren onder ons te beschermen. Daarom raden wij aan nog geen handen te schudden als u elkaar begroet, en om de vredegroet voorlopig te blijven uitwisselen op de manier waarop deze sinds maart 2020 gegeven wordt, dus met een hoofdknik of een lichte buiging, waarbij we elkaar ‘vrede’ wensen. 

Om ook ruimte te bieden aan eenieder die zich er vooralsnog veiliger bij voelt wel anderhalve meter afstand tot anderen te houden, zullen enkele banken of een gedeelte van de ruimte voor hen gereserveerd worden, zowel tijdens de vieringen als tijdens het koffiedrinken en andere bijeenkomsten. 

Aan het begin van de coronapandemie, nu bijna 2 jaar geleden, is verzocht de wijwaterbakjes in de kerk te legen. Vanuit hygiëne-oogpunt adviseren we dit vooralsnog zo te houden. 

Bij de uitreiking van de heilige communie onder twee gedaanten speelt hygiëne ook een rol van betekenis. We zijn van mening dat we (vanaf 25 februari) de keuze over de wijze van communie-uitreiking aan het kerkbestuur ter plaatse over kunnen laten, waarbij de pastoor, rector of deservitor de doorslaggevende stem heeft. Als ervoor wordt gekozen de communie onder twee gedaanten uit te reiken, dan is het van belang dat alleen de assistent de kelk vasthoudt. De kerkgangers kunnen de hostie in de wijn dopen maar niet uit de kelk drinken. Waar de kelk wordt gedeeld is het de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of twee gedaanten te ontvangen. 

We wensen u vreugdevolle vieringen toe!