Wisseling van de wacht in Rotterdam

Begin dit jaar nam pastoor Hans de Rie na ruim tien jaar afscheid van ‘Het Paradijs’ in Rotterdam. Priester Bruce Riemstra emigreerde vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland en volgt hem op.

Op zondag 30 januari 2022, bij de viering van de Opdracht van de Heer in de tempel, ging pastoor Hans de Rie na ruim 10 jaar pastoraat voor het laatst voor als pastoor in “Het Paradijs” te Rotterdam. Met de bekende woorden “welkom, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt!” verwelkomde pastoor Hans de Rie ook die zondag weer vertrouwde en nieuwe kerkgangers. Dit jaar kon vanwege de maatregelen de zegening van de kaarsen niet plaatsvinden op het kerkplein, maar op een aangepaste wijze werd alsnog het licht verspreid onder de aanwezigen en werd het een feestelijke viering.

Hoewel een uitgebreid en welverdiend afscheid helaas uitgesteld moest worden naar mei, was er in de viering toch ruimte voor woorden van dank. Kerkmeester Jacoline Takke was gevraagd een brief van de aartsbisschop voor te lezen, die zelf helaas verhinderd was door quarantaine. In zijn brief sprak mgr. Wallet bijzonder veel waardering uit voor de wijze waarop pastoor Hans het ‘pionierswerk’ vanaf 2007 als citypastor heeft opgepakt: een open plek dicht bij de Bron creëren en de drempel verlagen voor alle mensen die daarnaar op zoek zijn. “Die ervaring, je op te frissen bij de bron, daar zijn we samen kerk voor, daar hebben we open deuren en open plekken voor nodig, en daar heb jij ons de ogen verder voor helpen openen. Zo heb je ons hele bisdom gezegend!”, aldus de aartsbisschop. Namens de parochie was oud-kerkmeester Martijn Blaauw gevraagd enkele woorden te spreken, waarin pastoor Hans bedankt werd voor zijn jarenlange toewijding en inzet voor Het Paradijs.

Bij gelegenheid van het afscheid van pastoor Hans zal op zaterdag 21 mei 2022 van 14.00-18.00 uur een middag van ontmoeting en inspiratie plaatsvinden rondom het thema ‘Open Kerk voor de stad’. Aansluitend is er gelegenheid pastoor Hans te begroeten. Meer informatie volgt binnenkort.

Waar afscheid genomen wordt van een pastoor, wordt ook een nieuwe pastoor verwelkomd. Op zondag 6 februari 2022 werd priester Bruce Rienstra geïnstalleerd als pastoor van de Paradijsparochie te Rotterdam. Tevens werd hij met instemming van de bisschop van Gibraltar in Europa opgenomen in de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht. Pastoor Bruce – een Amerikaan met Nederlandse wortels – immigreerde onlangs met zijn vrouw Lauretta vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland en zal naast zijn aanstelling in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, deels werkzaam blijven in de Church of England, in de Chaplaincy Haarlem. Daarmee wordt de relatie tussen de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Anglican Communion op bijzonder concrete wijze zichtbaar.

In de eucharistieviering waarin de installatie van pastoor Rienstra plaatsvond, stonden de lezingen in het teken van de wonderbare visvangst en het ‘vissen van mensen’, een opdracht die pastoor en parochianen beiden aangaat. De aartsbisschop ging in zijn preek daarom in op de beloftes die deze ochtend gedaan zijn bij de installatieplechtigheid. Niet alleen door de nieuwe pastoor, maar ook door de verzamelde gemeenschap werd een wederzijds commitment uitgesproken. Hiermee werd voor beiden de gezamenlijke opdracht bevestigd, om in de stad Rotterdam te getuigen van het evangelie.

Aan het einde van de viering was er gelegenheid voor pastoor Bruce zelf om enkele woorden tot de parochianen te richten, waarin hij zijn dank uitsprak op deze plek verwelkomd te zijn en samen verder te kunnen bouwen aan de Paradijsparochie.

Tekst: Ria La Rivière en Michael van den Bergh