Oekraïne

Het binnenvallen van Oekraïne door Russische troepen en de escalatie van het geweld vervult de wereld met schrik en afschuw. Het leed dat wordt veroorzaakt is immens. Je kunt je erg klein en machteloos voelen tegenover zulk geweld. Op deze plek geven we enkele suggesties wat je kunt doen en wat er in de Oud-Katholieke Kerk wordt gedaan voor Oekraïne.

Help onze zusterkerk in Polen
De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een stroom vluchtelingen uit het oorlogsgebied naar de buurlanden. Onze Poolse zusterkerk ter plaatse probeert zo goed mogelijk hulp probeert te bieden. Dit begreep aartsbisschop Bernd Wallet deze week, tijdens de online bisschoppenconferentie van de oud-katholieke kerken (IBC). Daar deelde vicaris-generaal Andrzej Gontarek onder andere dat hij net 14 matrassen, slaapzakken en kussens had gekocht voor vluchtelingen. De oud-katholieke parochies in het grensgebied zetten zich, net als veel andere Polen, in bij de opvang van Oekraïense vrouwen en kinderen.

Omdat we als oud-katholieke kerken in ons geloof verbonden zijn, willen we onze zusterkerk graag helpen. We vragen daarom uw gebed voor de vluchtelingen en de mensen die hen opvangen. Ook vragen we u om tijdens de kerkdienst aanstaande zondag gul te geven bij de collecte voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Polen. De financiële hulp kan dan via de rekening van de landelijke kerk snel en efficiënt ter plaatse komen.

Bid mee voor vrede
De bisschoppen riepen eerder al op tot persoonlijk gebed voor beëindiging van het militaire geweld en het sluiten van vrede. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen het Coventry-gebed te bidden, een gebed voor vrede en verzoening. Dit gebed ontstond na de Tweede Wereldoorlog en wordt nog steeds wereldwijd gebeden op vrijdagen rond 12.00.

Coventry-gebed

De haat die natie van natie scheidt,
ras van ras en bevolkingsgroep
van bevolkingsgroep,
Vader, vergeef.

De begeerte van
volken en naties
om te bezitten
wat niet van hun is,
Vader, vergeef.

De hebzucht, die mensen uitbuit
en de aarde verwoest,
Vader, vergeef.
Onze afgunst op de voorspoed
en het geluk van anderen,
Vader, vergeef.

Onze onverschilligheid in de zorg voor de
gevangene, de thuisloze, de vluchteling,
Vader, vergeef.
De lust die de lichamen van mannen,
vrouwen en kinderen onteert,
Vader, vergeef.

De hoogmoed, die leidt tot vertrouwen
op onszelf en niet op God,
Vader, vergeef.
Amen.

Open kerken
Verschillende oud-katholieke parochies in Nederland openen deze tijd hun deuren om stil te zijn, te waken of een kaars aan te steken voor Oekraïne.

De St. Vitus in Hilversum organiseert wekelijkse wakes:

IJmuiden houdt in de veertigdagentijd op vrijdagavonden bidstonden voor vrede. Iedereen is welkom van 19.00 tot 19.30 op de volgende data: 4, 11, 18, 25 maart en 1 april. Meer informatie:

https://ijmuiden.okkn.nl/?b=898

En Utrecht zamelt komende zondagen spullen in voor de vluchtelingen in de Jakobuskapel van de Sint Gertrudiskathedraal. Ook kun je hier bidden en stil zijn: https://utrecht.oudkatholiek.nl/2022/03/03/collecte-in-vastentijd-voor-oekraine/