Reactie op strafzitting

In de media is bericht over een strafzaak tegen Nico S., een voormalig geestelijke van de Oud-Katholieke Kerk. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van kinderporno. Voor iets soortgelijks is hij eerder in Cambodja veroordeeld en gedetineerd. 

Deze nieuwe ontwikkeling kan bij slachtoffers en bij hun familie en verwanten weer leiden tot pijn en verdriet. Ook voor de Oud-Katholieke Kerk is het pijnlijk om opnieuw te worden geconfronteerd met deze verborgen kant van de voormalig geestelijke, ook omdat het Openbaar Ministerie terecht kritische opmerkingen plaatst bij de wijze waarop de kerk in het verleden hiermee is omgegaan. Wij bieden daarvoor opnieuw onze excuses aan.

Na de arrestatie van Nico S. in Cambodja in april 2017 heeft de bisschop van Haarlem hem op non-actief gesteld. Uiteindelijk heeft de bisschop hem in 2020 ontslagen, na Nico’s terugkeer naar Nederland. Bovendien heeft de Oud-Katholieke Kerk naar aanleiding van deze gebeurtenissen een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. Wiel Stevens gevraagd om onderzoek te doen naar seksueel misbruik binnen de Kerk. De commissie heeft over haar bevindingen en aanbevelingen in 2018 gerapporteerd. Alle aanbevelingen van deze commissie zijn door de kerk overgenomen en inmiddels geïmplementeerd.

Op basis van de informatie die het Openbaar Ministerie in deze strafzaak naar voren heeft gebracht, moeten we (opnieuw) concluderen dat de wijding van Nico tot priester een onjuist en onverstandig besluit is geweest. We hadden zorgvuldiger om moeten gaan met de informatie die voorhanden was omtrent zijn geaardheid. Wij zijn te naïef geweest en dat is een pijnlijke maar onvermijdelijke conclusie.

Voor de Oud-Katholieke Kerk staat voorop dat wij iedereen een veilige kerk willen bieden, met name de meest kwetsbaren zoals minderjarigen in onze gemeenschap. Naast de maatregelen die we genomen hebben op basis van het onderzoek door de commissie Stevens, hebben we besloten dat in het vervolg mensen met een pedofiele geaardheid niet worden toegelaten tot de wijdingen noch een pastorale aanstelling krijgen, ook wanneer zij zelf verklaren dat zij niets doen of gedaan hebben met deze geaardheid. Zo hopen we met name minderjarigen zo goed mogelijk te beschermen tegen het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Oud-Katholieke Kerk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in betere procedures voor het omgaan met meldingen omtrent mogelijk seksueel gedrag en een andere, meer open en alerte cultuur waardoor signalen sneller worden opgepakt en geestelijken en leken elkaar eerder aanspreken. Door de recente ontwikkelingen zijn we ons er weer opnieuw van bewust geworden, dat dit een bittere noodzaak was en zal blijven.

Mgr. Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

NB Mocht iemand naar aanleiding van deze verklaring melding willen maken van seksueel overschrijdend gedrag binnen de Oud-Katholieke Kerk dan wijzen wij op deze informatie: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/ 

T.B.V. DE MEDIA:
Voor vragen kunt u contact op nemen met Jan-Willem Wits op 06-13162136 of janwillemwits@gmail.com