Vier vragen aan St. Paulus

De oud-katholieke commissie St. Paulus lanceert vandaag haar nieuwe website: stpaulus.oudkatholiek.nl. Ter gelegenheid hiervan legden we de interim-voorzitter Marjolijn Runhaar een aantal vragen voor. Want wat doet Sint Paulus nou eigenlijk precies?

  • Wat doet Sint Paulus en wat is haar rol binnen de OKKN?

Missie Sint Paulus is de landelijke bisschoppelijke commissie van de Oud-Katholieke kerk van Nederland, die zich richt op het ondersteunen van missionaire, diaconale projecten in het buitenland. Het is een commissie die contacten onderhoudt met de projecten waar een relatie mee is opgebouwd, en daarmee met de kerken die daar bij betrokken zijn (veelal Anglicaanse- en andere zusterkerken in Afrikaanse of Aziatische landen).

  • Wat voor soort projecten steunt Sint Paulus? Kun je een voorbeeld noemen?

Op dit moment steunen we met name projecten waar al langere tijd een relatie mee is opgebouwd. Het zijn projecten waarbij er door lokale kerken ondersteuning wordt geboden aan gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, vluchtelingen of mensen die in armoede leven. Gezondheidszorg, goed onderwijs en beroepsontwikkeling zijn veelal de focus binnen deze projecten, maar ook noodhulp kan een onderdeel zijn binnen een project. Denk hierbij aan het vastenproject 2022, waarin we geld ophalen voor het werk van Bisschop Manuel, die zich met vele anderen inzet voor goede opvang van en zorg voor vluchtelingen uit de regio. Een ander voorbeeld is het Bethune huis in Hongkong, waar Filipijnse, Indonesische, Indiase en andere Aziatische vrouwen die in Hongkong worden opgevangen, die huishoudelijk werk hebben verricht bij particulieren en in problemen zijn geraakt, vaak staan ze zonder geld op straat of zijn ze gevlucht. Voor verdere projecten, zie onze nieuwe website stpaulus.oudkatholiek.nl

  • Wat kan Sint Paulus doen voor parochies?

Missie Sint Paulus informeert u graag over de projecten, over hoe u de projecten in de parochie op een praktische manier onder de aandacht kan brengen en hoe u meer betrokken kunt raken bij het werk van de missie. Wij leveren daar graag maatwerk voor. De parochie Eindhoven heeft bijvoorbeeld enkele jaren een student in onze zusterkerk op de Filippijnen gesteund die inmiddels afgestudeerd is en deze parochie wil nu graag weer een nieuwe student gaan steunen. De parochie Dordrecht heeft een motor bij elkaar gespaard waarmee een priester in Mozambique zich weer van parochie naar parochie kan verplaatsen nadat de vorige motor het begeven had. Ook heeft Sint Paulus meermalen een project voor mogen dragen bij een diaken-, priester- en onlangs bij de bisschopswijding, dit was bestemd voor scholen voor kansarme kinderen op de Filippijnen. Misschien ook een idee voor een collecte tijdens de viering van een huwelijksjubileum, doop etc.?

  • Wat kunnen we vinden op de nieuwe website van Sint Paulus?

Op de nieuwe website kunt u informatie vinden over de missie en visie van Missie Sint Paulus, welke projecten er worden ondersteund, welke acties er zijn en worden gehouden. Nieuw is de Special die elke twee maanden verschijnt. We hopen daarin ervaringen te delen, een relatie te leggen tussen geloven en doen en onze visie naar voren te brengen op het belang van gelijkwaardigheid en wederkerigheid bij de ondersteuning die wij dankzij alle giften mogen bieden. Dit alles ter inspiratie en in de hoop dat we ons meer en meer verbonden zullen weten met de wereldkerk.