Bij de heiligverklaring van Titus Brandsma

Zusters en broeders,

De bijzondere eer die de Nederlandse rooms-katholieken aanstaande zondag, 15 mei, te beurt valt bij de officiële heiligverklaring van Titus Brandsma, roept de vraag op of die heiligverklaring ook door de Oud-Katholieke Kerk wordt erkend of ondersteund.

Het christelijk getuigenis waarvoor Titus Brandsma in zijn verzet tegen het nationaalsocialisme met zijn leven heeft moeten betalen, kan ook oud-katholieken alleen maar met grote dankbaarheid vervullen. We prijzen de kracht en de moed van Titus Brandsma en zeggen dank aan God, die Titus genadig die kracht en moed heeft verleend.

Oorsprong van heiligheid
Dit accent is voor ons belangrijk. De eerbewijzen die we aan een heilige betonen, vloeien immers tot Hem terug, die de oorsprong van hun heiligheid is. Zo begrijpen wij de relatie tussen de goede strijd die mensen moeten strijden en de bron van alle heiligheid, die de Drie-ene God is. Niet onze verdiensten, maar zijn genade maakt ons tot wie we zijn. Het zijn de verdiensten en de liefde van Christus die wij eren en roemen in de heiligen. Onze heiligenverering daagt ons uit, te leven uit dezelfde verdiensten en liefde, en het voorbeeld na te volgen van de heiligen ons voorgegaan.

Vrije journalistiek
Bij Titus Brandsma is dit zeer actueel. Machthebbers van alle tijden maken zich sterk om een eerlijke berichtgeving in te perken of om te buigen tot propaganda voor hun eigen belangen. Vaak maken ze anderen daarmee tot zondebok. Kritische stemmen worden monddood gemaakt. Des te belangrijker is het voor elke christen om waakzaam te blijven en op te komen voor een vrije journalistiek, en op te komen voor een nieuwsvoorziening waarin ruimte gemaakt wordt voor uiteenlopende opinies en verschillende stemmen. Zo wordt gebouwd aan een samenleving waarin niet het vermeende gelijk van de één dat van de ander uitschakelt, maar waarin de gezamenlijke waarheid in dialoog wordt gezocht en we de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan.

Geloofsgetuigen
Meer dan vanwege een officiële verklaring van de kerk of vermeende wonderen die de heilige verricht zou hebben eren wij hen, in wie wij zien hoe Gods genade met grote kracht door mensen kan werken. Hoewel we op dit moment geen namen toevoegen aan de in onze kerk gebruikte heiligenkalender, gedenken wij in onze kerk wél met dankbaarheid de geloofsgetuigen uit de vorige eeuw en de martelaars van onze dagen. Zonder officieel kader, maar uit geloof en liefde, worden zo dikwijls in onze parochies de namen genoemd van getuigen als Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Martin Luther King, en Alberto Ramento. In deze kring van hen die trouw bleven tot in de dood zien wij ook Titus Brandsma.

De christelijke gemeenschap die de kerk vormt wordt bezield door één geest die zich uit in onderlinge liefde en gebed voor elkaar. In de opstanding van Jezus is de dood overwonnen. Zo blijven heiligen in de hemel en heiligen in deze wereld door de band van liefde en in hun gebed voor en met elkaar verbonden. Zo kunnen ook wij ons van harte voegen in het koor van gelovigen die de grote bescheiden Fries waar ook ter wereld aanroepen: heilige Titus Brandsma, bid voor ons.

Utrecht/Amsterdam, 12 mei 2022

Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem