Publicatie over de Iglesia Filipina Independiente

In de publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie verscheen deze week de bundel The Iglesia Filipina Independiente: Being Church ‘Pro Deo et Patria’. Auteurs uit de Iglesia Filipina Independiente en de Oud-Katholieke Kerk belichten in deze uitgave aspecten van de geschiedenis, theologie, spiritualiteit en oecumenische relevantie van onze zusterkerk.

De Iglesia Filipina Independiente heeft een nauwe band met de Oud-Katholieke Kerk. Diaconale projecten van deze kerk op de Filippijnen krijgen ook regelmatig ondersteuning vanuit oud-katholieke parochies en vanuit de commissie St. Paulus, Missie en Diaconaat buitenland. Minder bekend is de geschiedenis van deze kerk en wat haar betekenis voor de Oud-Katholieke Kerk is. Deze bundel brengt hier verandering in.

Bijdragen
De bundel geeft inzicht in belangrijke aspecten van de Iglesia Filipina Independiente en is van harte aanbevolen voor wie meer wil weten over deze zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerken. De uitgave bevat een tweetal historische bijdragen van Eleuterio J. Revollido, die in 2019 een academische prijs van het Oud-Katholiek Seminarie ontving; een bijdrage over Maria in deze kerk van Mariefe Ibarra Revollido en bijdragen van Joris Vercammen en Peter-Ben Smit.

Meer informatie
The Iglesia Filipina Independiente: Being Church ‘Pro Deo et Patria’, red. Ineke Smit en Peter-Ben Smit (Sliedrecht/Amersfoort: Merweboek/Pascal, 2022), 88 pagina’s, kost EUR 16,50 (incl. verzendkosten), klik hier om rechtstreeks te bestellen in de webshop.