Feestelijke onthulling portret

Zaterdag 2 juli wordt het bisschopsportret van Dick Schoon onthuld en aan hem overhandigd. De bisschop van Haarlem ontvangt zijn geschilderde portret twee jaar later dan gepland, vanwege COVID-19. Voorafgaand aan dit feestelijke moment vieren we een pontificale vesper.

Zaterdag 2 juli a.s. wordt in de kathedrale kerk van Haarlem aan de Kinderhuissingel een pontificale vesper gevierd. De dienst begint om 16.00 uur, voorganger is de bisschop van Haarlem, Dick Schoon. Na afloop van de viering wordt in de gemeentezaal van de kerk zijn bisschopsportret onthuld en aan hem overhandigd.

Het portret is in 2020 al geschilderd door mw. Magda Zimmerman en kan vertraagd door COVID-19 nu pas feestelijk aan de bisschop worden aangeboden. Het bestuur van de Stichting Bisschopskas van Haarlem nodigt een ieder van harte uit om zaterdag aanwezig te zijn.