Bezinningsdagen Doetinchem 2022

‘Aan elkaar toevertrouwd!’ Dat was het thema waaronder een twintigtal Oostenrijkse, Duitse en Nederlandse oud-katholieken en sympathisanten begin juli elkaar ontmoetten in de Abdijhove te Doetinchem. Heerlijk weer, een gastvrij onthaal en gewaardeerde spirituele impulsen vormden de ingrediënten voor een inspirerend samenzijn.

Tekst gaat verder onder foto’s

De overgrote meerderheid van de groep bestond uit niet-theologen. Dat zorgde ervoor dat de gesprekken en uitwisselingen vooral geïnspireerd werden door de levenservaring van mensen. Hierbij stond het synodale karakter van ons kerk-zijn centraal. Niet op de eerste plaats als het vergader- en overlegcircus waar mensen tegenaan lopen, maar als het ideaal van een gemeenschap, die samen probeert uit te vinden wat het evangelie ons in deze tijd te vertellen heeft.

Dan gaat het over vragen als hoe we dat samen-op-pad-zijn in het persoonlijke leven, in onze gezinnen, in parochies en in de ruimere kerk gestalte kunnen geven. Hoe inspireren ons beelden als ‘lichaam van Christus’ en de Drie-eenheid bij ons dagelijkse doen en laten? Dan kom je ook snel bij grondhoudingen terecht zoals die door Jezus bijvoorbeeld in de Bergrede worden aangeprezen. Die thema’s vertaalden de deelnemers naar het eigen leven.

Zwijgen en luisteren

Er werd gepraat en uitgewisseld, want het programma was interactief opgezet. Maar er werd ook geluisterd en gezwegen. Stilte is namelijk ook een ingrediënt, zoals het samen mediteren dat ook is. De voertaal van de dagen was opnieuw Duits, maar omdat er ook een aanzienlijk aantal Nederlandse deelnemers was, was een gedeelte van het aanbod ook in Nederlands. We hopen een volgende keer het hele programma tweetalig Duits-Nederlands op te zetten.

Volgend jaar

Volgend jaar worden de dagen ook weer georganiseerd en vinden opnieuw in de Abdijhoeve te Doetinchem plaats: 14 tot 17 juli 2023! Nader bericht over het thema enzovoort volgt nog. Ook dan worden de dagen opnieuw gesponsord door het Metropolitaan Kapittel.

Tekst: Joris Vercammen. Foto’s: Rina Homan.