Christenen en klimaat

Afgelopen weekend publiceerde het Nederlands Dagblad de uitkomst van een onderzoek dat onder christenen werd gehouden. Het ging over hoe christenen tegen dingen als geloof en duurzaamheid aankijken. Verschillende christenen kregen in de krant de kans om te reageren. Zo ook aartsbisschop Bernd Wallet. Zijn reactie leest u hieronder.

In opdracht van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken voerde I&O Research een onderzoek uit over geloof en duurzaamheid. Het onderzoek werd steekproefgewijs gehouden onder twee groepen van elk zo’n duizend mensen. De eerste groep was een representatieve groep Nederlanders, de tweede groep ‘actieve christenen.’ Zij bezoeken weleens een fysieke kerkdienst.

In het artikel stelt Jan Jorrit Hasselaar, directeur van het centrum voor religie en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat veel christenen zichzelf als rentmeester zien. Hij stelt dat het een nadeel is, omdat het impliceert dat de mens in staat is om zorg te dragen voor de hele Schepping. Dat kan volgens hem niet. Bernd Wallet vindt het echter nog niet zo gek dat veel christenen zichzelf zo zien. “Ik heb liever dat mensen zichzelf als rentmeester dan als eigenaar zien. De aarde is ons gegeven, we mogen ervoor zorgen.” Daarentegen begrijpt hij wel het argument van Jan Jorrit Hasselaar tegen het gebruik van het woord rentmeester. “De benaming rentmeester impliceert namelijk dat we voor de aarde zorgen omdat de eigenaar er niet is. Dat staat haaks op het geloof dat de Here God aanwezig is in ons leven.”

Priester

Volgens Bernd past de term van ‘priester’ dan misschien wel beter. “Het woord priester maakt deel uit van onze kerktaal. Een priester is een man of vrouw die geroepen is door God om in de tempel, en in de kerk, aan God de nood van de wereld en de gaven van de schepping aan te bieden. In ruil daarvoor ontvangt hij of zij de zegen van God, om daarmee die wereld te dienen. In de eucharistieviering komt dat tot uiting, daar gaan we de schepping voor in het naderen tot God. ‘Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven’, zeggen we tijdens de viering. ‘Maak het tot brood van eeuwig leven’ – dat kun je niet bidden als je tegelijkertijd blijft investeren in fossiele brandstoffen, in wat niet rechtvaardig is.”

Kom naar de kerk

Tot slot is de uitkomst van het onderzoek dat christenen die niet regelmatig naar de kerk gaan minder hoopvol zijn. Slechts een derde van de katholieken geeft aan hoopvol te blijven. Een mooie uitnodiging om naar de kerk te komen, vindt Bernd. “In de kerk worden vertrouwen en hoop gevoed. Bijvoorbeeld door de psalmen, waarin we zingen over de aarde die van God is. De kerk is het hart van de schepping, daar belijden we wat eeuwigheidswaarde heeft. Kortom: kom naar de kerk en zie wat de Duurzame – die God die blijft – aan ons opdraagt.”